Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
23.02.2021
14:42
Požar v naravi
Foto: arhiv ePosavje
Gasilci opozarjajo pred kurjenjem v naravi, v nadaljevanju novice objavljamo nekaj njihovih nasvetov.

Gasilci opozarjajo pred kurjenjem v naravi

Bodite previdni pri spomladanskih opravilih

SEVNICA Z Gasilske zveze Sevnica zaradi trenutnih razmer v državi, povezanih z epidemijo COVID-19 in sončnimi ter toplimi dnevi v prihodnjih dneh naprošajo vse, da ste previdni pri spomladanskih opravilih na vrtovih, travnikih, njivah, gozdovih in v okolici hiš. "Svetujemo vam previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju," dodajajo v sporočilu.

Kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom

Gasilci tako pri uporabi ognja v naravnem okolju  pravijo, da mora biti kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom (npr. kamenje, zemlja ipd), ogenj morate nadzorovati ves čas kurjenja, prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje. Neposredna okolica kurišča mora biti očiščena vseh gorljivih snovi, pri večjih kresovih znaša ta okolica lahko tudi 20 m ali več). Kurišče mora biti odmaknjeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov z vnetljivimi ali nevarnimi snovmi pa mora biti kurišče oddaljeno vsaj 100 m.

Kurišče mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe

Kurišče morajo ves čas kurjenja nadzorovati polnoletne osebe in v kolikor je bilo kurišče veliko, je bilo ozračje vetrovno ali je okolica kurišča suha, je potreben pregled kurišča in okolice tudi po zaključenem kurjenju. Pregled morate izvesti najmanj 15 minut do pol ure po zaključku kurjenja. "Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 35 km/h moramo prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati ogenj. Ob tem dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja," dodajajo.

Požar trave v Slovenski vasi

Kaj storimo, če zagori v naravi?

  • Če opazimo manjši požar v naravi, ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (veje, voda, zemlja, pesek in podobno),
  • požar gasimo vedno v smeri vetra, tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju,
  • če požara ne moremo pogasiti, se umaknemo na varne površine,
  • o požaru takoj obvestimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Kako pravilno prijavimo požar v naravi?

  • Pokličemo regijski center za obveščanje, na številko za klic v sili 112,
  • povemo točno lokacijo požara (naslov najbližjega stanovanjskega objekta, cestno povezavo med dvema krajema, ali bližino drugega znanega objekta),
  • povemo kaj gori (trava, podrast, gozd), kakšen je obseg požara, kako hitro in kam se požar širi,
  • dežurnemu operaterju povemo tudi, če so v neposredni bližini požara večji viri vode za gašenje,
  • povemo kdo kliče in telefonsko številko za morebitne dodatne informacije,
  • razločno odgovarjamo na morebitna vprašanja dežurnega operaterja

(eP)

gasilci
sevnica
brežice
krško
kostanjevica na krki
radeče
bistrica ob sotli

Pridružite se nam