Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
26.07.2019
21:35
Grafika: ePosavje
Uslužbenci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so spomladi v krški občini pregledali 45 vaških vodovodov in 9 izvirov. V času pregleda je bila voda primerna le na 12 vodovodih.

Pregledali so 45 vaških vodovodov, rezultati zaskrbljujoči

Kot pravijo v poročilu, je bila v času pregleda voda neoporečna na 12 vodovodih. Na preostalih je bila onesnažena z bakterijami Escherichia coli in kolifornimi bakterijami. "Najdene bakterije (zlasti Escherichia coli) so lahko same nevarne zdravju ljudi, vse pa so tudi indikatorske bakterije, kar pomeni, da če najdemo te, potem obstaja možnost, da se bodo pojavile tudi bakterije, virusi in paraziti, ki so nevarni ljudem in povzročajo različne bolezni (predvsem črevesne bolezni)," pravijo v sporočilu.

"Voda iz izvira Armeško je stabilno dobre kakovosti"

In podobno so opazili tudi pri izvirih. "Večletno spremljanje kvalitete vode na izvirih nakazuje, da je voda iz izvira Armeško stabilno dobre kakovosti in s tem zelo primeren vir pitne vode, voda iz vseh ostalih izvirov pa je spremenljive kvalitete," piše v poročilu.

Pridruži se nam na Facebook strani ePosavje.com:

"Vodooskrba iz vaških vodovodov zaradi zdravstvene neustreznosti ni varna"

Pri zdravstveni oceni vzetih vzorcev so bili bolj ostri. "Zaradi nestabilnosti vode iz vaških vodovodv, ocenjujemo, da so vode iz vaških vodovodov zdravstveno neustrezne in da vodooskrba ni varna."

"Ocenjujemo, da se stanje poslabšuje"

V zadnjih letih so - tako v poročilu - na nekaterih vodovodih sicer uredili razkuževanje, a pozitivni učinki so bili na nekaterih vodovodih le začasni. "Glede na zniževanje vzrocev v zadnjih dveh letih ocenjujemo, da se stanje poslabšuje."

In kaj predlagajo?

Med zapisanimi predlogi tako opozarjajo, da je potrebno obstoječe sisteme sanirati z uvedbo kondicioniranja vode (s filtracijo in kloriranjem), z vodovodi morajo upravljati profesionalno usposobljeni upravljalci (v občini Krško je to podjetje Kostak d.d.) in na vodovodih, na katerih so že uvedli pripravljanje vode in/ali razkuževanje, je treba zagotoviti, da bo pripravljanje in razkuževanje potekalo strokovno in nenehno pravilno. "Prav tako je treba zagotoviti reden nadzor in skladen s predpisi, ki mora temeljiti na sistemu kakovosti HACCP." Ob tem pa je potrebno vzpostaviti vodovarstvene pasove, s čimer bi še dodatno zavarovali vodni vir in izboljšali kvaliteto vode.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja