Skip to main content
Torek, 28. november 2023
04.11.2023
07:00
Foto: NEK
V NEK potekajo intenzivna dela na cevovodih za ponovni zagon elektrarne. Varilci se usposabljajo na modelih, kakovost je na prvem mestu.

Počitniško-praznični teden je bil v NEK deloven

NEK je v sodelovanju s podjetji Westinghouse, PCI in domačim Numipom izvedla vrsto del. Najprej je odstranila oba dela cevovoda ter se pripravila na vgradnjo novih. Na modelih jaška, ki po velikosti in razporeditvi ustreza prostoru ob reaktorski posodi, in novega cevovoda, se je nadaljevalo usposabljanje varilcev in pripravljavcev cevi, ki so morali biti validirani oziroma preverjeni za vsako aktivnost, ki so jo izvedli v zadrževalnem hramu. Naš cilj in prioriteta so kakovostno izvedena dela skladno z najvišjimi standardi ter čim prejšnji ponovni zagon elektrarne.

Konec preteklega tedna sta bila odstružena dela cevovoda na obeh linijah priključnega sistema na reaktor ter odstranjena iz zadrževalnega hrama. Delavci NEK so opravili začetne neporušne preiskave (radiografija, ultrazvok, kemična sestava, merjenje trdote ...) odstranjenih cevovodov. Nadaljnje raziskave bodo potekale v posebnem laboratoriju v ZDA.

Vzporedno so potekale priprave dveh novih delov cevovodov. V začetku tedna smo ju vnesli v zadrževalni hram ter postavili na lokacijo. Nato se je začelo varjenje cevovodov na priključke rektorske posode, kar je bil eden najzahtevnejših delov projekta, saj je delo potekalo v zelo zahtevnih razmerah omejenega prostora in uporabe popolne zaščitne opreme. Po uspešno opravljenih radiografskih, ultrazvočnih, penetrantskih in vizualnih pregledih so se začela dela na drugi strani cevovoda v tako imenovanih sobah z ventili. Nova cevovoda je treba natančno namestiti na liniji, ju zavariti in preveriti kakovost zvarov z neporušnimi preiskavami; načrtujemo, da bodo ta dela končana konec tedna.

Dela s pooblaščenima organizacijama (Inštitut za metalne konstrukcije in Inštitut za varilstvo) spremlja Uprava RS za jedrsko varnost. Sinhronizacijo generatorja z elektroenergetskim omrežjem načrtujemo v sredini novembra.

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja