Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
27.02.2020
15:16
Brežice, oranje
Foto: ePosavje.com
Brežiški občinski svet je sprejel proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021.

Proračuna v skupni višini 70 milijonov evrov

Od tega je 30 milijonov evrov namenjenih za naložbe

BREŽICE Po besedah direktorice občinske uprave Gordane Radanovič sta zastavljena zelo ambiciozno, v skupni višini 70 milijonov evrov, od tega je 30 milijonov namenjenih za naložbe. Osnovno vodilo pri sestavljanju proračuna je bilo zagotavljanje vseh zakonskih obveznosti, ki so jih kot občina dolžni izpolnjevati in hkrati zagotavljanje uravnoteženega razvoja krajev. "Kar se tiče večjih investicij, so to nedvomno gradnja novega vrtca pri Osnovni šoli Artiče, vrtca pri Osnovni šoli Jožeta Toporišiča Dobova, obnova novega mostu čez reko Krko, ki je nadaljevanje že skoraj zaključene investicije obnove železnega mostu čez Savo. V načrtu je tudi obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki," pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine Brežice Gordana Radanovič.

Kaj vse imajo v načrtih?

Prav tako bodo nadaljevali z revitalizacijo nekdanjega doma upokojencev Brežice, ki bo namenjen večgeneracijskemu centru in društvom. Ta investicija je trenutno v zaključni fazi. "Hkrati bomo pristopili k izgradnji dveh kolesarskih stez s pomočjo evropskih sredstev, in sicer kolesarsko povezavo med Brežicami in Dobovo, ki sledi iz dogovora za razvoj regij, ter med Brežicami in Krško vasjo. Obenem bomo pristopili k energetskim sanacijam stavb v občinski lasti, ki so nujno potrebne energetske prenove, in sicer v sodelovanju z javno- zasebnim partnerstvom in evropskimi sredstvi. Na razpis smo se že prijavili in v teh dneh pričakujemo odločitev," dodaja Radanovičeva.

Obnova vodovodnega stolpa

V Brežicah bodo izvajali projekte v sklopu participativnega proračuna, del proračunskih sredstev pa bodo namenili razvoju turizma. "Za vodovodni stolp bomo namenili kar zajeten del proračunskega denarja – za obnovo in pripravo vsebin za turistične namene, skupaj s fontano penin," še pove Radanovičeva o načrtih v zvezi s tem brežiškim simbolom.

Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Med glavnimi naložbami je tudi gradnja pomožnega igrišča z umetno travo v Brežicah. "Hkrati bomo poskrbeli, da bodo tudi vse ostale ceste in objekti, ki so nujno potrebni prenove v takšnem stanju, da jih bodo uporabniki nemoteno uporabljali." Radanovičeva še pove, da je med temi bistvenega pomena obnova Zdravstvenega doma Brežice in prostorov Lekarne Brežice, ki se soočata s prostorsko stisko.

Zadolžili se bodo

V naslednjih dveh letih za slabih pet milijonov evrov

Predvidena zadolžitev Občine Brežice v tem in naslednjem letu znaša slabih pet milijonov evrov. Upoštevajoč zneske glavnic, ki jih na letnem nivoju odplačajo v višini približno 1,3 milijona evrov, ta zadolžitev še vedno ne bo pomenila doseganja povprečja zadolževanja slovenskih občin, pojasnjuje direktorica občinske uprave Gordana Radanovič. "Vendar če teh sredstev ne bomo nujno potrebovali oz. bomo uspeli pridobiti še kakšna druga sredstva, na primer evropska ali državna, morebiti niti ne bomo najemali posojil v tej višini. Najprej bomo torej poiskali vse druge rezerve, šele nato se bomo lotili potrebnega zadolževanja."

(bš)

brežice
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja