Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
03.04.2023
14:49
Namakalni sistem Arnovo selo
Foto: arhiv ePosavje
S podpisom pogodbe o tehnološki posodobitvi namakalnega sistema Arnovo selo se bo kaj kmalu začela 1. faza posodobitve omenjenega sistema na severozahodnem delu občine Brežice.

Prva faza posodobitve namakalnega sistema v Arnovem selu

BREŽICE Konec marca so v Brežicah podpisali pogodbo za 1. fazo tehnološke posodobitve namakalnega sistema v Arnovem selu, s katero bodo pridelovalcem zelenjave in sadja omogočili boljše pogoje za njihovo delo.

V prvi fazi tudi obnova črpališča in filtrirne postaje

V prvi fazi bodo prenovili črpališče in filtrirne postaje, uredili električni priključek na nizkonapetostno omrežje, obnovili priključne merilne jaške ter vzpostavili daljinski nadzor in telemetrijo. Kot pravijo na Občini Brežice, so projektirane trase predvidene po liniji obstoječih cevovodov. Črpalnico in filtrirno postajo bodo obnovili na lokaciji obstoječega črpalno filtrirnega postroja.

Oktober 2023

Kakor je razvidno iz javno dostopne dokumentacije, je pogodbena vrednost z DDV 350.957,31 evrov. Z deli bo izbran izvajalec začel pet dni od uvedbe v delo, rok za dokončanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je 120 dni od uvedbe v delo, a ne pozneje kot 15. septembra 2023. Kvalitativni in kakovostni pregled del bo najkasneje pet dni od obvestila o končanih deli, za odpravo morebitnih pomanjkljivosti pa bo imel izvajal del čas najkasneje do 15. oktobra letos.

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi