Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
09.11.2022
17:27
Namakalni sistem Arnovo selo
Foto: arhiv ePosavje
Z Občine Brežice so sporočili, da so na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za namen tehnološke posodobitve namakalnih sistemov prejeli 285.000 evrov sredstev.

Sredstva za namakalni sistem v Arnovem selu

BREŽICE Na ministrstvu so odobrili 285.000 evrov nepovratnih sredstev za prvo fazo posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo. Projekt v Arnovem selu so načrtovali v dveh fazah v skupni ocenjeni vrednosti 580.000 evrov. Z izvedbo projekta posodobitve bodo malim kmetovalcem na območju Arnovega sela omogočili bolj stabilen, večji in bolj kakovosten pridelek, s tem pa se bo izboljšala tudi oskrba s hrano. "Izvedba prve faze posodobitve sistema je predvidena v prvi polovici leta 2023," pravijo na Občini Brežice.

Projekt v dveh fazah

Projekt posodobitve namakalnega sistema je razdeljen v dve fazi. V prvi fazi bodo prenovili črpališče in filtrirno postajo, električni priključek na nizkonapetostno omrežje, obnovili bodo priključne merilne jaške in vzpostavili daljinski nadzor in telemetrijo. V drugi fazi bodo prenovili obstoječe cevovode. Projektantska vrednost obeh faz znaša 580.000 evrov. "Dejanska vrednost del posodobitve bo znana, ko bo izveden javni razpis. Izvedba prve faze posodobitve bo omogočila ugotovitev ali so cevovodi še ustrezni ali pa jih je potrebno zamenjati," dodajajo. 

33 hektarjev velika površina namakalnega sistema

Pogoj za prijavo na javni razpis je bil, da ima občina sklenjene pogodbe z lastniki, ki pristopajo k tehnološki posodobitvi namakalne sistema, v lasti več kot 50 % zemljišč na območju namakalnega sistema. Namakalni sistem obsega 33 ha, podpisanih pogodb z lastniki je za 17 ha površine, kar predstavlja več kot 51 %. Po tehnološki posodobitvi bodo določili upravljaleca sistema, stroške vzdrževanja bodo krili uporabniki.

Rastlinjak

Bolj stabilna in kakovostna pridelava hrane

Z izvedbo projekta posodobitve namakalnega sistema bodo malim kmetovalcem na območju Arnovega sela omogočili bistveno večji in bolj kakovosten pridelek, s tem pa se bo posredno izboljšala tudi oskrba s hrano. Ob tem bodo kmetom, pridelovalcem sadja iz tega območja, zagotovili izboljšan zaslužek, s posodobitvijo pa se bodo znižali stroški delovanja sedanjega sistema. Hkrati z modernizacijo sistema tudi poenostavili upravljanje. "V končni fazi pa gre za splošno izboljšanje infrastrukture urejenosti občine ter povišanje gospodarske aktivnosti na območju," dodajajo na Občini Brežice.

Za spodbude kmetijstvu 208.000 evrov

Občina Brežice bo za spodbude kmetijstvu v 2022 namenili rekordnih 208.000 evrov, od tega preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v vrednosti skoraj milijon evrov. Ob tem župan Občine Brežice Ivan Molan poudarja izjemen pomen samooskrbe ter lokalno pridelane hrane, ki je v teh časih vedno bolj aktualna.

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja