Skip to main content
V Posavju -4.6° C Sreda, 8. februar 2023
28.05.2021
10:14
Krško - Brežice, navezovalna cesta
Foto: arhiv ePosavje.com
V Krškem in Brežicah si že vrsto let prizadevajo za izgradnjo nove medmestne povezave čez Vrbino, ki bi občutno skrajšala pot med mestoma. O cesti je bilo govora tudi na torkovem sestanku v Brežicah.

Javna razgrnitev projekta za novo cesto Krško - Brežice jeseni?

BREŽICE Trasa nove cestne povezave Krško - Brežice, ki so jo predstavili ob javni razgrnitvi državnega prostorskega načrta leta 2013, ni zadovoljila nekaterih krajanov ob trasi, zato so zahtevali njeno prestavitev. V torek so na Občini Brežice gostili delovno srečanje s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za ceste in direktorjem Sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom.

Na Občini Brežice pravijo, da bi lahko bila javna razgrnitev projekta izgradnje nove cestne povezave na levem bregu Save (od Vrbine mimo Pesjega in Gornjega Lenarta na krožišču pri Tušu v Brežicah) že jeseni. A le, če bodo do takrat pridobili vsa potrebna soglasja.

Vzhodna obvoznica Brežice in nadvoz v Brezini

Za prvo in drugo fazo izgradnje vzhodne brežiške obvoznice so že izbrali izvajalca izvajalec inženirskih storitev, ki bo spremljal celoten projekt, od pridobivanja dokumentacije do zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja. Prva faza obvoznice z najdaljšim mostom čez Savo bo od Trnja do Čatežu, v drugi fazi pa bodo uredili večnivojsko križanje Brezina pri Intermarketu.

Za nadvoz v Brezini so projektom nalogo že uskladili

Izboru izvajalca inženirskih storitev bodo sledili odkupi zemljišč in postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Na Občini Brežice v juniju predvidevajo sklenitev Sporazuma o sofinanciranju, kjer bodo opredeljeni deleži sofinanciranja Občine Brežice in ostalih deležnikov. Za nadvoz v Brezini je so uskladili projektno nalogo, ki jo bodo poslali v potrditev Komisiji za nivojske prehode, temu bo sledil javni razpis za izbiro projektanta.

Razpis za kolesarsko povezavo Brežice - Krška vas v prihodnjih tednih

Za večjo varnost kolesarjev bodo v brežiški občini v prihodnjih mesecih uredili dve kolesarski povezavi. S pomočjo kohezijskih sredstev bodo namreč uredili povezavo med Brežicami in Dobovo, javni razpis za izbiro izvajalca del so že objavili. V prihodnjih mesecih napovedujejo še razpis za izbiro izvajalca dela za ureditev povezave med Brežicami in Krško vasjo. 

Podgračeno, Ribnica

Na Občini Brežice pravijo, da sta v pripravi tudi investiciji za obnovo ceste v Podgračenem in Ribnici. Za rekonstrukcijo ceste v Podgračenem je izbor izvajalca del v zaključni fazi. In če bodo uspešno rešili še zadnja lastniška vprašanja, bi z deli lahko pričeli že v juliju. Zaključku rekonstrukcije te ceste bo sledila rekonstrukcija ceste v Ribnici, na tem projektu zdaj poteka razširitev usklajevanja projektne dokumentacije.

Med Šentlenartom in Spodnjo Pohanco večnamenska pot in obnova ceste

V Brežicah imajo že narejeno tudi projektno nalogo za ureditev večnamenske poti med Šentlenartom in Spodnjo Pohanco. Na torkovem sestanku s predstavniki DRSI so projekt nadgradili, ko želijo urediti tudi omenjeno cesto. "Občina Brežice bo po uskladitvi projektne naloge z DRSI tudi objavila javni razpis za izbiro izvajalca, sofinanciranje investicije pa bo skupno. Gre za izjemno nevaren odsek ceste, zato si oboji prizadevamo za čimprejšnjo ureditev," pravijo na Občini Brežice.

Obnova ceste in izgradnja pločnika v Kapelah

V Kapelah potekajo odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika. In če bodo odkupw zemljišč zaključili jeseni, bodo takrat objavili javni razpis za izvajalca del in zaključku razpisa bodo začeli z deli.

(bš)

brežice
krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja