Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
04.04.2019
12:24
Foto: Občina Krško
Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode (MKČN) v občini Krško za letošnje leto.

Sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav v občini Krško

Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV, upravičenci pa lahko z naslednjim tednom že oddajo vloge na sedežu Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško.

Kdo so upravičenci do povračila? Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2016 do oddaje vloge.

Kdaj in kje lahko oddate vlogo? Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati od ponedeljka, 8. aprila 2019, na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru.

V primeru, da bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost:

  • Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.
  • Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.

Kje je na voljo razpisna dokumentacija?

"Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško) ter na spletnih straneh: www.cptkrsko.si in www.krsko.si  v rubriki Javni razpisi. Dodatne informacije dobite na sedežu CPT Krško ali tel. št.: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič) ter na Občini Krško, oddelek za gospodarsko infrastrukturo, tel. št. 07 498 13 77 (Boštjan Kozole)," dodajajo v sporočilu.

krško

Pridružite se nam