Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
06.05.2023
07:47
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam«: Participativni proračun izvaja že 5. leto zapored. V tem obdobju so bili številni predlogi, ki so izboljšali podobo domačih krajev.

Participativni proračun v sevniški občini

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občanke in občani s podajo predlogov in glasovanjem za predlagane projekte. Za Participativni proračun 2024 je predvidena višja kvota, ki znaša 138 tisoč evrov. To je 18 tisoč evrov več kot pretekla leta. Kvota je enakomerno razporejena na 6 območij, za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, 23 tisoč evrov. Vrednost predlaganega projekta mora biti najmanj 3.000 in največ 11.500 evrov. Vse podrobnosti letošnjih novosti so objavljene na občinski spletni strani.

Ureditve parkovnih in drugih javnih površin

V sklopu participativnega proračuna za leto 2022 so uredili številne javne površine. Med njimi so ureditev parkirnih površin za Lovrenc, obnova dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem in ureditev solarnih svetilk na Škovcu. Nove klopi so postavljene pri igrišču in pri pokopališču v Loki pri Zidanem Mostu in pri župnišču na Razorju, kjer so urejene tudi mize. Klopi so nameščene tudi pri cerkvi na Leskovcu, kjer so tudi nove usmerjevalne table za pohodnike. Za športno igrišče na Artu so bile kupljene nove mize in klopi. Ob Savi na Logu pa je bila urejena parkovna oprema z ureditvijo fitnes naprav, košev za smeti in klopi.

Pri Osnovni šoli Tržišče so urejene nove fitnes naprave, na Češnjicah so urejeni koši za košarko, na Telčah pa so urejena nova otroška igrala. V Šentjanžu je urejena nova turistično-informacijska točka in novo postajališče za avtodome, na učni poti Tk pav pa je nova dvignjena lesena pot čez nizko barje. Na območju zaselka Agrež na Blanci je bil urejen nov hidrant. V sklopu participativnega proračuna za leto 2022 je bila osvežena tudi novoletna okrasitev Sevnice.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Ureditve večnamenskih prostorov

Sredstva iz kvote participativnega proračuna za leto 2022 so bila namenjena tudi ureditvam večnamenskih prostorov. Obnovljeni so bili prostori za mlade DoMladih, ki jih uporabljata Mladinski svet Občine Sevnica in Študentski klub Sevnica. V prostoru so bile zamenjane elektro in vodovodne inštalacije, prepleskane stene in strop, urejene nove luči, urejena nova talna keramika, urejeno je bilo tudi prezračevanje prostora.

Obnovljeni so bili tudi prostori TVD Partizan Boštanj s sanacijo sten, parketa, popravilom odra in radiatorjev. V kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca sta urejena nova projektorja in novi platni. V večnamenskem domu na Logu je bil izdelan zunanji nadstrešek ter dobavljen hladilnik in mize. V dvorani gasilskega doma na Studencu je bila urejena razsvetljava.

Projekti za letošnje leto so v teku

Ureditve izglasovanih projektov za leto 2023 so v teku. Med njimi so ureditev senzoričnega vrta in postavitev pasjega parka v Sevnici, ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju, obnova kurilnice in odra v TVD Partizan Boštanj, ureditev otroškega igrišča na Dolnjem Brezovem, prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče in prostorov Društva vinogradnikov Šentjanž ter ureditev javnih površin v Loki pri Zidanem Mostu s postavitvijo klopi in košev, ureditvijo solarnih svetilk ob Savi in posodobitvijo otroških igral.

Zbiranje pobud za projekte participativnega proračuna 2024 od 10. maja do 10. junija

Zbiranje pobud bo potekalo od 10. maja do 10. junija 2023. Pobude bo mogoče oddati na spletnem ali ročno izpolnjenem obrazcu. Obrazca bosta od 10. maja naprej dostopna na občinski spletni strani. Natisnjeni obrazci bodo na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Vse občanke in občane vabimo, da tudi letos predlagajo ureditve, s katerimi bodo urejeni, prenovljeni ali polepšani skupni javni prostori in površine.

(Občina Sevnica)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja