Skip to main content
V Posavju 2.8° C Sreda, 30. november 2022
22.10.2021
10:12
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
Turistična destinacija Sevnica je prejela zlati znak Slovenia Green Destination. Kot pravijo, skupen trud prepoznali z zlato barvo, ki nadgrajuje preteklo delo.

Spomladi 2018 srebrni znak, tri leta pozneje zlati

SEVNICA Zlati znak Slovenia Green Destination potrjuje, tako v Sevnici, da so turistom, okolju in prebivalcem prijazna destinacija. K zeleni shemi slovenskega turizma so prvič pristopili leta 2017 in spomladi naslednje leto prejeli srebrni znak. Tri leta in pol pozneje po znova opravili celovit postopek presoje vseh meril in dosegli višjo, zlato stopničko. "Čeprav so bila merila in tudi sama presoja v primerjavi z letom 2017 še bolj dodelana in bolj zahtevna, je destinacija Sevnica zadovoljila kriterijem za vključitev v krog najbolj zelenih slovenskih turističnih destinacij," pravijo v Sevnici.

K pridobitvi zlatega znaka sta pomembno prispevala dva nova ponudnika nastanitev

V Sevnici izpostavljajo, da sta k pridobitvi zlatega znaka destinacije pomembno prispevala Hotel Ajdovec iz Sevnice in Gostilna Repovž iz Šentjanža, ki sta se kot nastanitvena ponudnika in ponudnika hrane tudi sama vključila v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobila okoljske znake.

"Hotel Ajdovec je pridobil mednarodni znak Travelife, v okviru zelene sheme pa znak Slovenia Green Accommodation. Gostilna Repovž je prejemnica mednarodnega znaka Green Key, v okviru zelene sheme pa znakov Slovenia Green Accommodation in Slovenia Green Cuisine. Spodbujamo in želimo si, da se za pridobitev katerega od okoljskih znakov v prihodnje odloči čim več turističnih ponudnikov, s ciljem krepitve ugleda in prepoznavnosti ter zaupanja v kakovost na ravni celotne destinacije," se nove nagrade veselijo pod Lisco.

"Smo na pravi poti razvoja turizma"

"Certifikat ne ocenjuje številčnosti ali »količine« turizma ali števila turistov, ampak turistično destinacijo z različnih zornih kotov – z vidika okolja, varovanja narave, ohranjanja kulturne dediščine, trajnostne mobilnosti, sodelovanja turističnih deležnikov ter splošne prijaznosti za turiste, prebivalce in turistične ponudnike. Priznanje destinacijo zavezuje, da se tudi v bodoče razvija v zeleni, trajnostni ter okolju, ljudem in prebivalcem prijazni smeri, saj bo lahko le tako znak ob ponovni presoji tudi ohranila," so sporočili Sevničani in dodali, da so s tem na pravi poti razvoja turizma.

Turizem smo ljudje

O prihodnosti pravijo, da jo bodo oblikovale podnebne spremembe, gospodarska in okoljska dinamika, trajnostna mobilnost, spremembe v navadah in vrednotah turistov in prebivalcev. V Sevnici bodo novosti spremljali ter poskuisli pravilno in pravočasno zaznavati spremembe ter na njih primerno reagiirati. "Turizem smo ljudje in zato mora biti vodilo turizma na prvem mestu tudi spoštovanje drugega, in ne turizem za vsako ceno," dodajajo.

Aktivnosti je vodila "zelena skupina"

Aktivnosti za pridobitev zlatega znaka je vodila skupina pod vodstvom koordinatorja Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica, v skupini pa so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

(bš, eP)

sevnica
turizem

Pridružite se nam

Poglejte tudi