Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
20.01.2024
07:14
Foto: Skupnost občin Slovenije
V Trebnjem so županje in župani slovenskih občin podpisali pomemben Dogovor za podporo romskim naseljem, obljubljajoč izboljšanje pogojev in integracijo.

Županje in župani podpisali dogovor za podporo romskim naseljem

V sredo, 17. januarja 2024, je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in občine Trebnje, v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje potekal slavnostni podpis Dogovora županj in županov občin, ki prejemajo sredstva za sofinanciranje obveznosti z evidentiranimi romskimi naselji. Dogodka se je v imenu Občine Brežice udeležil tudi brežiški podžupan Bogdan Palovšnik.

Dogovor so podpisale županje in župani ali podžupani občin, v katerih so evidentirana romska naselja, in ki prejmejo državna sredstva v skladu z 20. a členom Zakona o financiranju občin.

Na slavnostnem podpisu Dogovora so se občine zavezale, da bodo aktivno uresničevale pravice romske skupnosti na področjih izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora, varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, ter vključevanja v odločanje o javnih zadevah, ki se tičejo romske skupnosti.

Fotogalerija (Foto: Skupnost občin Slovenije):

Občine združene v misiji razvoja in inkluzije

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, je v zvezi s podpisanim Dogovorom obrazložil. "Županje in župani smo se s podpisom medsebojno zavezali k sodelovanju pri integraciji romske skupnosti. Znotraj Skupnosti občin Slovenije smo sestavili nabor nalog, ki ponazarja možna področja ukrepov, ki vodijo k učinkovitemu naslavljanju izzivov z integracijo romske skupnosti in zanje predlagamo porabo finančnih sredstev, prejetih na podlagi 20a člena Zakona o financiranju občin. Segmenti, ki jih katalog nalog obravnava so različni in so prepuščeni avtonomni presoji vsake občine, glede na specifične potrebe in izzive. Največkrat gre za naloge na področjih izgradnje potrebne infrastrukture, reševanje stanovanjskih problemov, adaptacije stanovanj in dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja".

Vir: Skupnost občin Slovenije

posavje

Pridružite se nam

Zadnje novice