Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
07.03.2024
07:40
Foto: ePosavje.com
Na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki soglasno sprejeli pet sklepov, ki nasprotujejo sklepu Vlade o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante.

Lokalna skupnost o nameri Vlade pred sprejetjem sklepa o umestitvi začasnega azilnega centra ni bila obveščena

Na seji, ki je bila številčno obiskala s strani prebivalcev krajevne skupnosti (KS) Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina, so bili prisotni tudi direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi (PU) Novo mesto Bojan Tomc in Marjan Štubljar iz Sektorja mejne policije, ki je zadolžen za registracijski center. Seje se je skupaj s sodelavci udeležila tudi direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj.

Predsednik Sveta KS Velika Dolina Fredi Žibert in podpredsednik Sveta KS Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak sta prisotnim predstavila stališča in sklepe včerajšnje izredne skupne seje Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, kjer ostro nasprotujejo sklepu Vlade. Med temi so kot zadnjega, v primeru, da vlada ne bo pustila nobene možnosti demokratičnega dialoga in sodelovanja zapisali tudi namero, da bodo v skladu s predpisano zakonodajo, izrazili svojo državljansko nepokorščino z zapiranjem mednarodnih mejnih prehodov in protestnim shodom.

Podžupan Občine Brežice in občinski svetnik Aleksander Gajski je v imenu pobudnikov sklica današnje izredne seje, svetniške skupine SDS ter posameznih svetnikov podal uvodne argumente ostrega nasprotovanja sklepu Vlade in razširil prvotni predlog s štirimi predlogi sklepov, ki pa so bili v nadaljevanju sprejeti.

Po daljši razpravi in konstruktivni debati so svetnice in svetniki soglasno sprejeli predlagane sklepe (28 glasov za, 1 glas je bil vzdržan):

1.  Občinski svet Občine Brežice nasprotuje sklepu Vlade o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante na področju mejnega prehoda Obrežja oziroma na območju občine Brežice, ki ni strokovno argumentiran in usklajen z lokalno skupnostjo.
2.  Občinski svet Občine Brežice ostro nasprotuje izvajanju vseh aktivnosti, vezanih na migracije brez sodelovanja z občino Brežice in lokalno skupnostjo.
3.   Občinski svet ocenjuje, da območje občine Brežice ni ustrezno za lokacijo azilnega centra.
4.   Občinski svet veže izdajo vseh soglasij, vezanih na umestitev novih objektov bodisi za potrebe azilnega centra ali registracijskega centra na obvezno razpravo in soglasje Občinskega sveta.
5.  Občinski svet zahteva od Vlade RS, da posreduje vse informacij  in projekcije iz katerih bo argumentirano zakaj potrebujemo na območju občine registracijski center zastavljene kapacitete in dodatne izpostave azilnega centra ter kako bo to vplivalo na varnost in življenje občank in občanov.

Župan je povedal, da Občina o nameri vlade ni bila obveščena, o sprejetem sklepu, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi v objektih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, organizirata izpostavi azilnega doma, pa so ga obvestili šele po njegovem sprejetju.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Župan Ivan Molan je ob koncu seje dejal "v Brežicah se že načrtuje sprejemno-registracijski center na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje s kapaciteto do 600 ljudi na dan. Ob tem si ne predstavljamo kako bi v praksi iz varnostnega vidika izgledalo, da so v registracijskem centru migranti v zaprtem območju, zraven pa bi bil azilni center, torej  drug prostor na istem območju, kjer bi se ti isti ljudje lahko nato prosto gibali. Smatramo da je to nesprejemljivo. Prav tako je nesprejemljiva lokacija, saj skozi območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje  dnevno prehaja na tisoče ljudi in transporta. Smatramo, da je odločitev Vlade nepremišljena in da gre za iskanje najlažjih rešitev v luči  saj, če imajo že registracijski center, naj imajo še azilnega.  Upam, da bo Vlada o tem razmislila in od sprejetega sklepa odstopila. V kolikor do tega ne bo prišlo, občani napovedujejo državljansko nepokorščino".

Župan je bil kritičen tudi do skopih pojasnil direktorice Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov Katarine Štrukelj, saj kot je dodal, ni podala konkretnih informacij o številu nameščenih azilantov, kot tudi ne jasnejših pojasnil, kako dolgo bi bili tam nameščeni in kako bi se integrirali v lokalno skupnost.

Svetniki in svetnice so nato v nadaljevanju seje soglasno sprejeli tudi sklep Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130. Svetnik Aljoša Rovan pa je pri tej točki umaknil vložen amandma.

brežice
obrežje
mejni prehod
državna meja
migranti

Pridružite se nam

Novice iz Posavja