Skip to main content
V Posavju 4.7° C Torek, 23. 2024
31.08.2023
08:10
Kako kaže v vinogradih
Foto: arhiv ePosavje
Z Upravne enote Krško obveščajo vinogradnike o prijavi zalog vina na dan 31. julij 2023. Rok za prijavo je 7. september 2023.

Do 7. septembra prijavite zaloge vina

Z Upravne enote Krško obveščajo pridelovalce grozdja, mošta in vina, vpisane v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2022, da so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje do 7. septembra 2023 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2023.

Kje lahko dobite obrazec?

Za prijavo je predpisan obrazec, ki ga dobite v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje), CKŽ 14, Krško, v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (1. nadstropje), pisarni 106 in 108, na spletni strani eUprava https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1428 (Vloga za prijavo zalog vina na dan 31. julija) ter v Uradnem listu RS, št. 62/2009 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, Priloga 1 »Prijava zalog vina, mošta, zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta na dan 31. julija».

vinogradništvo
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja