Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
03.02.2023
11:45
Sevnica, proračun 2023
Foto: ePosavje.com
Člani sevniškega občinskega sveta so se sestali na redi seji, osrednja točka je bil predlog proračuna za letošnje leto.

Višje cene materialov, višje plače - višji proračun

SEVNICA Predlog proračuna za letošnje leto je zaradi številnih vplivov bistveno višji kot v preteklih letih, razlogi so inflacija, višje cene materialov in višje plače zaposlenih v javnem sektorju – predvsem v vrtcih, na področju varstva starejših in v občinski upravi, ter seveda naložbe, predvsem v šolske objekte.

25 milijonov evrov prihodkov in 29 milijonov evrov odhodkov

V predlogu proračuna za letošnje leto je za 25 milijonov evrov prihodkov in 29 milijonov evrov odhodkov. Ta je v primerjavi z lanskim letom na prihodkovni strani višji za štiri, na odhodkovni pa za šest milijonov evrov. Razlogi so predvsem v naložbenih aktivnostih, pravi župan Srečko Ocvirk. "Tako na infrastrukturnem delu, kjer se izvajajo kohezijski projekti iz dogovora za razvoj regij, ki so v zaključevanju, hkrati pa velik del pomenijo investicije s področja šolstva. Investicija v osnovni šoli na Blanci in osnovno šolo Ana Gale ta proračun nekako povečujeta," dodaja.

Zadolžili se bodo

Za izvedbo teh projektov se bodo zadolžili, in sicer za 2,7 milijona evrov. "Investicij samo v osnovne šole pa je bistveno več, tako da gre do gre, da gre ta zadolžitev izključno v investicije osnovnih v osnovne šole, ki so predvidene," še pravi župan.

Široka in vsebinska razprava

Razprava je bila široka in vsebinska, saj so svetniki, kot je to tudi običajno, ko gre za oblikovanje proračuna, podali številne pobude in predloge.

Ceste

Ivan Orešnik iz Slovenske demokratske stranke (SDS) opazil, "da je predvsem na tem cestnem področju, na katerem je bilo ogromno nekih predlogov, v letošnjem letu kar precejšnje zmanjšanje, več kot milijon. Verjetno so neki razlogi. Mislim, da ne smemo zaspati in pustiti za kasnejši čas, ker enostavno te ceste potrebujemo in in enostavno jih moramo imeti v tem proračunu več denarja, kolikor ga je trenutno v tem proračunu."

Odstranitev vlečnice na Lisci

Rok Petančič iz Gibanja Svoboda je predlagal, da v proračunu zagotovijo sredstva za odstranitev smučarske vlečnice na Lisci. "To je zadeva, ki je že več kot 10 let neaktivna," pravi.

Pod Vrtačo

"Od septembra se že pogovarjamo, da se bo uredilo parkirišče pod Vrtačo. Vemo, da je tik pred pripravo, ampak je pač en zadržek. To je zemljišče od ene gospei, ki pač ni pripravljena, da nekako odstopiti ali prodati. A smo že kdaj razmišljali o razlastitvi? Ker zdaj pa čakamo to že toliko mesecev in že vsi sprašujejo, a se bo naslednji mesec začelo... Mi pa imamo tam še kar travnik in gospa pase koze na tem travniku," je vprašala svetnica SDS Tanja Novšak.

Dom starejših občanov Krško

Dolgotrajna oskrba starejših

Poleg infrastrukturnih ureditev je bilo nekaj pobud in vprašanj tudi glede vlaganja v dolgotrajno oskrbo starejših. "Kar nekaj je že bilo slišati, da bi se v Krmelju uredila bivalna enota. Kako to teče? Kako so priprave na gradnjo doma na Hrastah? Stavba šole Ane Gale se bo sprostila. Če se to kaj namerava spremeniti v kakšna Varovana stanovanja in kaj podobnega," pa je vprašala Majda Jazbec iz SLS.

Sorazmerni razvoj vseh območij

Ocvirk odgovarja, da je želja vseh občinskih svetnikov po sorazmernem razvoju vseh območji občin in tudi sorazmernem razvoju po vseh programih, ki jih občina izvaja v svojem prostoru in želijo splošni napredek na res vseh programih.

Do naslednje seje še opredelitev do predlogov proračuna

Do naslednje seje, ki bo predvidoma konec februarja ali v začetku marca, se bodo o podanih predlogih in pobudah svetnikov opredelili še na občinski upravi ter komisijah in odborih.

sevnica
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja