Skip to main content
V Posavju 2.8° C Sreda, 30. november 2022
15.11.2022
10:11
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 36. redni in zadnji seji v mandatu 2018-2022, med drugim sprejeli več sklepov in odlokov.

Zadnja seja krških svetnikov v mandatu 2018 - 2022

KRŠKO Svetniki so med drugim sprejeli Sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi, Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško ter potrdili končni predlog Strategije razvoja mestne občine Krško do leta 2040+.

Sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«

Storitve projekta »Most« so namenjene vsem občanom Mestne občine Krško v starosti 18 +, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno, odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. V okviru projekta so v letih od februarja 2021 do oktobra 2022 izvajali fizioterapije, delovne terapije, kineziologijo in zdravstvene nege na domu. Enota za oskrbo je tako v tem času imela 64 uporabnikov s katerimi so delali 3602 ur ter izvedli 8082 obiskov. Delo poteka vse dni v tednu, ob izpadih zaradi bolniške odsotnosti pa tehnike zdravstvene nege nadomešča tudi diplomirana medicinska sestra. V enoti za ohranjanje samostojnosti je 123 uporabnikov s katerimi so delali 2752 ur ter opravili 4133 obiskov, pri čemer delo poteka med tednom, po potrebi tudi med vikendi. Sklep je bil sprejet, kar pomeni, da Občinski svet Mestne občine Krško, upoštevajoč rezultate projekta Dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«, podpira nadaljevanje izvajanja aktivnosti, ki so se izvajale v okviru že delujočega projekta Dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST« ter potrjuje višino subvencij za storitve »Enote za oskrbo« in »Enote za ohranjanje samostojnosti«.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi

Mestna občina Krško je v letu 2021 pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Senovo, ki bodo omogočile umestitev Pametne srebrne vasi na območju naselja Senovo (SDUN). Pametne vasi so skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje bivanja starejših in gospodarjenja v njih, pri čemer nadgrajujejo lokalne prednosti in priložnosti. Prilagojeno fizično okolje, digitalne tehnologije ter osnovna, socialna in zdravstvena oskrba starejših, so ključni elementi dolgožive družbe. Objekti v mestih in naseljih morajo biti prilagojeni starostnikom, zelene površine, ulice in pločniki pa morajo biti varni in dostopni. Predvidena je zasnova centra, ki bo sestavljen iz pol-javnih vsebin, tako za prebivalce Pametne srebrne vasi, prebivalce kraja kot širše. Nad pritličnim delom, s pol-javnimi vsebinami, bodo umestili nastanitvene enote za starostnike in/ali mlade družine. Objekti bodo med seboj povezani z zunanjimi ureditvami, ki bodo nudile dodatno kakovost bivanju. Obstoječ objekt stare elektrarna, ki je v slabem gradbeno tehničnem stanju, pa bodo porušili. Občinski svet mestne občine Krško je SDUN sprejel z odlokom, ki je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter drugih posegov v prostor.

Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško

Svetniki so sprejeli Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško, v katerem se spreminja podoba in obseg uporabe grba, prav tako se spreminja obseg uporabe znaka ter oblika in podoba zastave.

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja