Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
02.04.2024
06:00
Foto: Občina Sevnica
V Krmelju potekajo pripravljalna gradbena dela za ureditev novih mostov. V sklopu projekta je predvidena odstranitev kamnitega mostu proti Gabrijelam in mostu, ki vodi v poslovno cono.

Izgradnja novih, statično in prometno primernejših mostov

Zaradi teh gradbenih posegov bo območje zaprto za ves promet predvidoma do 2. aprila 2024, dela pa bodo potekala vsaj do pričetka novega šolskega leta.

Dostop do Osnovne šole Krmelj je možen po obeh peš brveh, ki sta v neposredni bližini šole. V času zapore bo trasa šolskih prevozov prilagojena. Starši otrok, ki v Krmelju obiskujejo vrtec oziroma šolo, lahko v naslednjih dneh pričakujejo tudi obvestilo glede izbranih lokacij za parkiranje osebnih avtomobilov za potrebe spremljanja najmlajših do šolskega kompleksa. V času popolne zapore bo obvoz do Gabrijel primerno označen. Pred začetkom del v potoku bo izveden odlov rib v sodelovanju z Ribiško družino Sevnica.

Zaradi dotrajanosti je gradnja novih premostitvenih objektov čez potok Hinja v Krmelju nujna. V okviru projekta je predvidena tudi protipoplavna ureditev struge potoka na območju mostov, obnovljen bo odsek lokalne ceste, ki se navezuje na most, preurejeni bodo obstoječi komunalni vodi, na območju novih mostov pa je predvidena tudi nova cestna razsvetljava. S to investicijo bo osrednji del Krmelja primerno posodobljen, izboljšana bo prometna pretočnost in varnost, izvedeni posegi pa bodo prispevali tudi k izboljšani protipoplavni varnosti na širšem območju Osnovne šole Krmelj.

krmelj
most
ceste
občina sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja