Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
21.01.2022
13:22
GEN energija, nadzorni svet, 20. januar 2022
Grafika: ePosavje.com
V nadzornem svetu GEN energije sta od 20. januarja dve novi imeni. Uprava Slovenskega državnega holdinga je odpoklicala dva dosedanja člana, tudi namestnico predsednika nadzornega sveta.

V nadzornem svetu GEN energije po novem Gaber Kontelj in Veljko Flis

KRŠKO V nadzornem svetu GEN energije nove spremembe. Uprava Slovenskega državnega holdinga je namreč na sredini seji iz nadzornega sveta GEN energije odpoklicala dosedanja člana Matejo Čuk Orel in Aleksandra Kavčiča. Kot je razvidno iz sklepa št. 15/1/22 so od 20. januarja 2022 do 20. januarja 2026 v nadzorni svet imenovali dve novi imeni, nova člana sta Gaber Kontelj in Veljko Flis.

SDH zamenjal podpredsednico nadzornega sveta

Mateja Čuk Orel je bila namestnica predsednika nadzornega sveta Cvetka Sršena, poleg že zamenjanega Aleksandra Kavčiča pa so bili v nadzornem svetu do včeraj še Jure Soklič, Ksenija Flegar, Patricia Čular, Samo Fürst, Marjanca Molan Zalokar in Rene Jeromel.

Kdo je kdo?

In kdo sta nova člana nadzornega sveta? Gaber Kontelj je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, v podjetjih Belinka, Helios, Siemens je vodil pravne in kadrovske službe, od leta 2016 je bilvodja pravne službe pri Telekomu Slovenije, od januarja 2022 (tako je razvidno iz njegova LinkedIn profila) pa je direktor v družbi SUPEROS FUND MANAGEMENT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o..

Veljko Flis je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, od januarja 2019 je bil član nadzornega sveta družbe RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. - v likvidaciji, po javno dostopnih podatkih je bil zaposlen v Gradisu, potem v SCT, bil je direktor Kamnoloma Verd, zaposlen pa tudi v družbi SŽ ŽGP Ljubljana d.d.

GEN energija, nadzorni svet

SDH "o mogočih lastniških prestrukturiranjih znotraj skupine"

Ob tem so na SDHju zapisali tudi, da "družba Gen energija in skupina GEN gre v obdobje razvojno investicijskega cikla povezanega z zeleno transformacijo, obenem pa gre za korporativno občutljivo obdobje, tudi zaradi mogočih lastniških prestrukturiranj znotraj skupine. Skupina izvaja sprejeti Razvojni načrt 2020-2024 s pogledom do 2030, na podlagi katerega se nadaljujejo ključne aktivnosti za projekt JEK 2. V danem obdobju bo družba v skladu s pričakovanji letnega načrta upravljanja 2022 izvedla aktivnosti za ureditev ustreznega korporativnega upravljanja v Skupini."

SDH potrdil tudi nov Akt o ustanovitvi družbe

Ob tem je ustanovitelj, tako je razvidno iz sklepa 13/1/22, "sprejel tudi novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d. o. o., in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d. o. o. z dne 15. decembra. 2020. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi."

(eP)

gen energija
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja