Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
22.03.2023
21:01
Bazen Krško
Grafika: arhiv ePosavje
Konec lanskega novembra so s podpisom pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije projektu izgradnje zimskega plavalnega bazena v Krškem vdihnili novo življenje. Zdaj je znana sprememba.

Priprava projektne dokumentacije za zimski plavalni bazen v Krškem

KRŠKO V lanskega novembra podpisani pogodbi za pripravo projektne dokumentacije za nov zimski plavalni bazen na območju Stadiona Matije Gubca v Krškem so dela razdelili v 12 različnih faz - korakov. V rokih in pogojih za izvedbo del je tako predvideno, da bi moral na javnem natečaju izbrani pripravljalec dokumentacije popolno zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja pripraviti v 160 dneh. Povedano drugače, nekje do sredine meseca maja. Temu koraku bo potem sledila priprava projektne dokumentacije za pripravo gradnje, projekt priprave notranje opreme, sodelovanje pri razpisu za oddajo del in nenazadnje, ko bo projekt prišel do faze gradnje, tudi spremljanje gradbenih del in sodelovanje pri primopredaji izvedenih del.

Manjši bazen bodo podaljšali, večjega pa poglobili

Po prvotnih načrtih so v novem objektu predvideli dva bazena - večji bazen dimenzij 25 x 31 metrov in manjši bazen dimenzij 12,5 x 8 metrov. V torek so objavili, da bodo manjšega - ta bo prvenstveno namenjen učenju plavanja - podaljšali. Tako bodo nove dimenzije ti. ogrevalnega bazena 23,8 x 8 metrov. In glede na prvotne načrte bo spremembe deležen tudi večji bazen. Prvotno določena globina bazena je bila 200 centimetrov, po novem bo 20 centimetrov globlji. 

Testna vrtina, geomehanske raziskave in temeljenje zgradbe

In kako to, da je prišlo do teh sprememb v pripravi projekta? V torek so z Mestne občine Krško objavili, da je "prišlo do spremenjenih potreb in potrebe naročnika po dodatnih delih. Zahteva naročnika je, da se kot neločljiv del projektne dokumentacije izdela tudi testna vrtina, geomehanske raziskave in geološko - geotehnični elaborat o pogojih temeljenja in gradnje Bazena Krško." 

Spremenjena organizacija prostorov v prvem nadstropju

Tako se bo zaradi tega velikost zgradbe (in bazena) povečala, s tem pa tudi dimenzije ogrevalnega bazena in globina glavnega bazena. V sklopu tega se bo spremenila tudi organizacija prvega nadstropja zgradbe. Kot so zapisali v dopolnitvi javnega naročila, "vsa ta dela in projektantske storitve v prvotnem opisu del niso bila zajeta."

Zunanji olimpijski bazen?

Spremljevalne površine

V zmagovalni nalogi so predvideli tudi spremljevalne površine. Bazenski kompleks bi proti severu ločili z zasaditvijo pasu dreves, ki bi se nato gručasto zgostili v severno zahodnem vogalu. Na tem mestu so predlagali prostor za piknik v senci pod drevesi za parkirišče avtodomov in ostale obiskovalce. Na rekreativno območje proti jugu bi med objekt in reko Savo umestili dve igrišči za odbojko na mivki, nižje pa košarkarsko igrišče ter skate park. A kaj lahko se zgodi, da bo ta del prostora od zgradbe bazena proti mostu čez Savo v Žadovinku rezerviran za izgradnjo zunanjega olimpijskega bazena nekoč v prihodnosti.

Kje bodo urejena parkirna mesta?

Na severni strani objekta bi med že urejenim postajališčem za avtodome in novim kompleksom uredili več parkirnih mest, ta bi bila tudi vse od začetka zdaj večnamenske poti proti Žadovinku.

bazen krško
krško

Pridružite se nam