Skip to main content
Petek, 22. september 2023
30.01.2023
22:17
Vrtec Krško
Foto: arhiv ePosavje
Mestne občine v primerih povišanja plač javnih uslužbencev nosijo nesorazmerno večje finančne breme, ki se ne povrne preko povprečnine, pravijo na Mestni občini Krško.

Vlada ni odgovorila na poziv o kritju stroška povišanj plač

KRŠKO Kot pravijo v Krškem, je tak primer povišanja plač javnih uslužbencev tudi nedavni dogovor o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih. Mestne občine v pogajanja niso bile vključene v pogajanja, bodo pa morale poiskati finančne vire. Po končani seji Združenja mestnih občin Slovenije so sporočili, da Vlada ni odgovorila na njihov poziv, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023.

Kaj to pomeni za cene vrtcev v Mestni občini Krško?

V mestni občini Krško še vedno veljajo cene s 1. septembra 2023. Kakor dodajajo, so običajno cene vrtcev določene za celotno šolsko leto, torej do 31. avgusta 2023. "Mestna občina Krško se o morebitnem dvigu cen pred zaključkom šolskega leta 2022/2023 še ni odločila, seveda pa podrobno spremljamo razmere zaradi dviga stroškov, predvsem električne energije, ogrevanja in na državni ravni že omenjenega sprejetega povišanja plač pomočnicam vzgojiteljic," dodajajo.

Če sprejete cene ne bodo pokrivale nastalih stroškov, bo potreben dvig cen

V Krškem trenutno izvajajo analizo stanja in če bodo ugotovili, da sprejete cene ne bodo več pokrivale nastalih stroškov, bodo v naslednjih mesecih prisiljeni dvigniti cene vrtcev še pred zaključkom šolskega leta.

krško
mestna občina

Pridružite se nam

Novice iz Posavja