Skip to main content
V Posavju 6.6° C Nedelja, 26. marec 2023
31.01.2023
21:27
DARS cestninska postaja Krško
Foto: ePosavje.com
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) bo v sklopu obnov lokalnih centrov cestninska nadzora preuredila tudi cestninski center Krško z izpostavo na Drnovem.

Preureditev centrov v treh sklopih

KRŠKO Družba za avtoceste v Republiki Slovenije bo v treh sklopih pričela z obnovo lokalnih centrov cestninskega nadzora. V prvem sklopu bodo preuredili centre Dragotinci, Pesnica in Tepanje, v drugem sklopu centre Nanos in Videž, v tretjem sklopu pa center cestninskega nadzora Krško z izpostavo Drnovo. Kot pravijo na DARS, so objekti cestninskih postaj služili kot upravne stavbe cestninskih postaj, po preoblikovanju načina cestninjenja pa so prišli v uporabo in upravljanje služb za cestninski nadzor. S prehodom objektov v uporabo cestninskih nadzornikov, bodo centre prilagodili potrebam te službe.

In kaj vse bodo naredili?

Kot je razvidno iz dokumentacije, bodo na Drnovem v celoti obnovili ter energetsko prenovili objekt, v katerem domuje služba za cestninski nadzor ter ostali uslužbenci cestne baze. Ob tem bodo na jugovzhodnem delu poslopja le-tega dogradili. V dokumentaciji pišejo, "da se zaradi novih delovnih nalog uporabnikov objekta funkcionalnost in oprema prostorov prilagodi novim zahtevam, predvidi se zamenjavo elektro in strojnih inštalacij ter ureditev okolice objekta."

Prostorska preureditev, novi prehodi, nove inštalacije

S prenovo objekta bodo preuredili prostorske razporeditve notranjih prostorov in uredili nove prehode. "V vseh notranjih prostorih je predvidena zamenjava talnih oblog, pleskarska obdelava sten, menjava notranjih vrat s podboji in menjava spuščenih stropov. Sanirati je potrebno vlago in zatekanje vode v objekt," pravijo. Ker želijo povečati energetsko učinkovitost objekta, predvidevajo menjavo stavbnega pohištva in zunanjih senčil, streho objekta bodo na novo izolirani ter pripravili na kasnejšo namestitev sončne elektrarne.

Drnovo, cestninska postaja

Izgradili bodo tudi nov objekt

V celoti bodo zamenjali električne inštalacije, opremo ter strojne inštalacije. V okolici objekta so predvideli nova parkirišča za osebna vozila, razširili bodo ekološki otok, zamenjali drogove za zastave ter razširili asfaltno delovno površino. Ob tem bodo uredili tudi komunalno opremo in postavili manjši nadstrešek. In ker potrebujejo dodatne prostore, bodo na jugovzhodnem delu obstoječe postaje dozidali objekt dimenzij 7,7 m x 13, 2 m.

Ponudbe zbirajo do 28. februarja

Ponudbe za omenjeno javno naročilo zbirajo do 28. februarja, ko bodo prispele ponudbe tudi odprli. Za ureditev sklopa 3, v katerem je zajeta obnova cestninske postaje Krško, so predvideli dokončanje gradbenih del in prevzem opreme v osmih mesecih od uvedbe v delo. Potrditev potrdila o izvedbi zahtevajo v šestih mesecih po dokončanju gradbenih in obrtniški del, v dveh mesecih po končanih delih pa bo moral izvajati izpolniti vse pogoje za izdajo potrdila o prevzemu.

ceste
krško

Pridružite se nam