Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
27.03.2023
07:58
Slovenski slovar krajšav
Foto: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Pri univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšel prvi Slovenski slovar krajšav,
avtorice doc. dr. Mojce Kompare Lukančič, sodelavke Fakultete za turizem Univerze
v Mariboru.

Izšel je prvi Slovenski slovar krajšav

Gre za sodoben slovar slovenskih krajšav, ki ga v slovenskem prostoru do zdaj še ni bilo, nastajal je več let, po dveh slovarski poskusih, Slovarčka krajšav iz leta 2006 in Slovar krajšav iz leta 2011.

Slovar slovenskih krajšav ima za slovenski prostor velik pomen, saj smo prvič priča delu, ki celovito predstavi slovenske krajšave ter uporabniku ponudi obsežen nabor slovenskih krajšav in njihovih razvezav. Gre za sodobni slovenski slovar krajšav, ki je primerljiv s krajšavnimi slovarji izdanimi v angleškem, nemškem, španskem, italijanskem in francoskem jeziku na katerega je slovenski prostor že predolgo čaka. Leta 1948 je sicer avtor Jože Župančič sestavil za tisti čas sodoben in bogat slovar krajšav z naslovom Krajšave -  mala izdaja, žal pa je delo za sedanji čas zastarelo, zato je priprava in objava Slovenskega slovarja krajšav pomemben doprinos za razvoj in ohranjanje slovenskega jezika. Delo sestoji iz obsežnega uvoda v krajšave, v okviru katerega na diahroni in sinhroni ravni avtorica preuči položaj krajšav v slovenskem prostoru. Avtorica se v delu osredini na klasifikacijo krajšav, položaja krajšav v slovenskih pravopisih ter splošnih in specializiranih slovarjih in delo sklene z značilnostmi mikro- in makrostrukture Slovenskega slovarja krajšav ter prikazom primerov in značilnosti geselskih člankov slovarja. V uvodu opiše zasnovo slovarja in slednjo ponazori s primeri geselskih člankov.

Monografija sestoji iz obsežnega geslovnika slovenskih krajšav in razvezav. Slovar poleg splošnih slovenskih krajšavno-razvezavnih parov zajema tudi terminološke krajšave, uporabnik v njem najde vse različice zapisa določene krajšave, slednje so v slovarskem geslu urejene abecedno, gre za zapise, ki se vidno pojavljajo v slovenskih pisnih virih. Primeri zapisa krajšav na dva ali več načinov slovar rešuje z medreferenčnimi kazalkami, ki so v slovar vključene kot samostojna gesla. Publikacija je sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru,
dr. Mojca Kompara Lukančič

fakulteta za turizem
brežice

Pridružite se nam