Skip to main content
V Posavju 19.8° C Torek, 16. avgust 2022
05.08.2021
08:23
Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki
Grafika: ePosavje.com
Kot kaže, se premika pri projektu izgradnje kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Občina Krško je objavila javno naročilo za izvedbo del, poglejmo v podrobnosti.

Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki

KRŠKO Projekt kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki krška in kostanjeviška občina načrtujeta že nekaj let. Gre za povezavo v skupni dolžini 19,5 kilometra, od tega dobrih 14,4 na območju občine Krško in nekaj več kot pet kilometrov na območju občine Kostanjevica na Krki.

Križaj, Podbočje

Kje bo potekala kolesarska povezava?

Od Krškega do Velike vasi

Začetek obravnavane kolesarske povezave je pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljuje pot mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se bo navezala na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem.

Od Velike vasi do Križaja

V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve.

Od Križaja do Kostanjevici na Krki

V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej - Križaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se bo navezala na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljevala ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.

Premostitev potokov Sajevec in Senuša

Kot je razvidno iz dokumentacije, bo za izvedbo projekta potrebna premostitev potokov Sajevec in Senuša z izgradnjo brvi za kolesarje.

Celotna naložba, ki bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je ocenjena na dobrih 5,5 milijona evrov, od tega 3,2 milijona v občini Krško in 2,3 milijona v občini Kostanjevica na Krki.

Zaključek del je previden v letu 2023

Rok za oddajo ponudbe je 31. avgust 2021. Gradnja naj bi se po načrtih začela letos in se zaključila v letu 2023.

(eP)

krško
kostanjevica na krki
kolesarstvo

Pridružite se nam