Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
12.02.2023
22:11
»Mašinhaus« na Reštanju na ogled
Foto: Krajevna skupnost Senovo
V okviru praznika KS Senovo so na Reštanju odprli vrata in organizirali voden ogled strojnice oz. »mašinhausa«. Ta je po besedah Antona Petroviča edini tovrstni muzej rudarstva v Sloveniji.

Začetek premogovništva na Senovem

SENOVO Začetek premogovne dejavnosti na Senovem sicer sega v leto 1796, ko naj bi kovač Andrej Grabner med pripravo oglja v reštanjskih gozdovih odkril premog. To leto velja za začetek odkopavanja, saj so bile na dnevnem kopu na Reštanju odkopane prve količine premoga.

Ob prehodu s površinskega na jamsko pridobivanje premoga je bila potrebna izgradnja jaška na Reštanju, ki je omogočal dvig premoga na površje ter dostavo materiala v jamo. Prvi jašek s strojnim prevozom so zgradili v letih 1925-26, v letih 1950-58 pa so jašek poglobili, nad ustjem jaška pa zgradili zidano strojnico in betonski stolp.

Fotogalerija (Foto: Krajevna skupnost Senovo):

Anton Petrovič je obiskovalcem pokazal, kje je nekoč potekal dnevni kop, predstavil strojnico in bogato muzejsko zbirko. Obiskovalci so lahko prisluhnili zgodbam knapov, ki so še delali v senovskem rudniku. Muzej na Reštanju in v Ravnah z razstavljenimi obnovljenimi lokomotivami in vagoni je že presegel ljubiteljsko dejavnost, pravi Petrovič, zato že potekajo pogovori z Mestnim muzejem Krško, ki naj bi prevzel upravljanje obeh muzejev.

Krajevna skupnost Senovo

senovo
fotogalerija

Pridružite se nam