Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
12.02.2024
14:02
Foto: Občina Brežice
Župan Ivan Molan je otrokom na bolnišničnem oddelku podaril knjige in zvezke, izražajoč željo po njihovem hitrem okrevanju. S tem je Občina Brežice še enkrat izkazala podporo bralni kulturi.

Otrokom je podaril knjige in zvezke z željo za čim hitrejše okrevanje

Otroški oddelek Splošne bolnišnice Brežice je bil ustanovljen pred več kot petdesetimi leti in je temelj razvoja posavske pediatrije. Strokovni in sočutni zaposleni ter dobro sodelovanje so ključnega pomena pri zdravljenju otrok v bolnišnici, saj zagotavljajo ustrezno nego, podporo in varnost ter omogočajo otroku in njegovi družini čim boljšo izkušnjo v času zdravljenja.

Župan Občina Brežice Ivan Molan se je ob obisku brežiškega Otroškega oddelka sestal z direktorico Splošne Bolnišnice Brežice Anico Hribar, predstojnico pediatričnega oddelka dr. Sanjo Radić, strokovno vodjo pediatričnega oddelka Anito Mujakić in vzgojiteljico v bolnišničnem oddelku Vrtca Mavrica Brežice Jernejo Rožman Molan.

Strokovno osebje je poudarilo, da na oddelku delujejo kot primer dobre prakse sodelovanja bolnišničnega osebja z vzgojiteljico, ki ima poleg priprav aktivnosti za otroke tudi pomembno vlogo pri vzpostavljanju prijetnega in toplega odnosa z otrokom in njihovimi starši, kar v marsikateri situaciji medicinskem osebju olajša delo.

Župan Ivan Molan je ob obisku osebju Otroškega oddelka izročil knjige in zvezke za otroke, ki so na zdravljenju, in povedal, da Občina Brežice od leta 2018 nosi naziv Branju prijazna občina. Ob koncu leta 2023 pa se je občina pridružila tudi Mreži zdravih mest, s katero se je zavezala k spodbujanju bolj zdravega in trajnostnega življenjskega sloga.  Med pomembnimi nalogami občine je tako spodbujanje bralne kulture kot promocija zdravega načina življenja med vsemi prebivalci, še posebej med najmlajšimi, saj ti prinašajo dolgoročne koristi za celotno skupnost.

občina brežice
splošna bolnišnica brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice