Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
13.04.2021
20:42
Nova OŠ Ane Gale v Sevnici
Grafika: ePosavje
V Sevnici želijo zagotoviti nove prostore za OŠ Ane Gale, v katero je vpisanih 31 otrok, 11 jih obiskuje posebni program, 20 pa prilagojen program. Novogradnjo bodo umestili ob OŠ Sava Kladnika.

Novi prostori za OŠ Ane Gale v Sevnici

SEVNICA Na Občini Sevnica so nedavno objavili javno naročilo za izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za novo šolo Ane Gale Sevnica. Ponudbe za izvedbo omenjenega naročila zbirajo do 23. aprila letos. Kaj vse in kje bodo gradili?

Prenova, dozidava in nadzidava

V tehničnem poročilu, prilogi javnega naročila, pišejo, da želijo nove prostore za učence OŠ Ane Gale v Sevnici zagotoviti s prenovo, dozidavo in nadzidavo enote vrtca Enote Kekec, ko bi prostore namenili za delovanje omenjene osnovne šole, v objektu pa bi ohranili dva oddelka vrtca prvega starostnega obdobja.

Pet matičnih, (vsaj) tri specialne učilnice

Po projektni nalogi bi zagotovili vsaj pet matičnih učilnic, od tega tri za program nižjega izobrazbenega standarda in dve za posebni program, pa tudi vsaj tri specialne učilnice. Kot piše v dokumentu, naj bo ena matična učilnca za posebni program oblikovana v stilu učnega stanovanja, poleg učilnic pa bi želeli tudi večnamenski prostor za športno vzgojo, šolske prireditve in roditeljske sestanke. V novih prostorih bo tudi jedilnica z razdelilno kuhinjo ter prostor za učitelje in prostor za izvedbo nege.

Nadstrešnica, OŠ Savo Kladnik Sevnica

Nadstrešnica in dvonivojsko parkirišče

Na vzhodni strani OŠ Sava Kladnika Sevnica je po načrtih za potrebe šolske kuhinje predvidena ravna nadstrešnica iz kovinskih profilov. Na vzhodni strani šole so predvideli postavitev dvonivojskega parkirišča K+P, kjer bo v kletni etaži montažna hladilnica, poleg nje parkirna mesta za 6 osebnih vozil, na strehi objekta pa bo 12 parkirnih mest. In ob objektu bodo uredili še oporni zid z zunanjim stopniščem.

S predvidenimi posegi bodo na ravni pritličja zagotovili 23 dodatnih parkirnih mest, na vzhodni strani objekta bo po končanih delih 29 novih parkirišč, ob športni dvorani pa obstoječih 10.

Skladišče za športno dvorano

Kakor piše v tehničnem poročilu, so pred vhodom v športno vorano predvideli nadstrešnico in skladišče za športno opremo. 

(eP)

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja