Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
28.03.2024
08:37
Foto: Mestna občina Krško
Na Mestno Občino Krško so se obrnili prebivalci Spodnjega Starega Gradu, ki so želeli informacije glede poteka izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari.

Glede na vprašanja posameznih občanov, predvsem krajanov Spodnjega Starega Gradu, glede poteka izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad smo iz družbe Kostak pridobili informacijo o poteku gradnje, ki jo objavljamo v celoti.

"Družba Kostak je pričela projekt izgradnje novega Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad z jasnimi cilji in namenom, vrednostno gre za največjo lastno investicijo. S to naložbo bo zagotovljeno bistveno znižanje vseh emisij v okolje, pri postavitvi nove infrastrukture pa so uporabljene najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). S tem bodo doseženi okoljski cilji naše zakonodaje in evropske direktive ter omogočen zeleni prehod, naložba pa bo s svojimi tehnološkimi rešitvami zagotovila, da bodo vplivi delovanja centra na okolje minimalizirani. Po terminskem planu bo gradnja zaključena do 1. 8. 2024, pričetek poskusnega obratovanja pa 1. 12. 2024. Ocenjujemo, da bo pričetek rednega delovanja 1. 12. 2025".

Vir. Mestna občina Krško

kostak krško
mestna občina Krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja