Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
02.03.2021
10:16
Brežice, letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Grafika: ePosavje.com
Brežiški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021. Pogovarjali smo se z Romanom Zakškom z Občine Brežice.

Potrdili letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021

BREŽICE V skladu s predlogom Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 bodo v Brežicah za letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predvideli 426.283 evrov, od tega bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije zagotovilo 40.000 evrov, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa iz naslova požarne takse približno 62.000 evrov.

Usposabljanja, nakup zaščitnih sredstev 

Oprema za iskanje zasutih ljudi v ruševinah

"V letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 so seveda opredeljena tako usposabljanja, urjenja, nakup zaščitnih sredstev za namen civilne zaščite in seveda tudi ostalih društev posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite in reševanja. Mogoče bi izpostavil glede investicije pri nabavi opreme, ki bo najdražja in je seveda zelo potrebna. Kljub temu da se Civilna zaščita usposablja, vsa leta vse dneve praktično za namen tako potresu kot drugih naravnih nesreč, smo ugotovili, da je potrebno nakupiti tudi moderno opremo za iskanje zasutih ljudi v ruševinah," nam je povedal višji svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Brežice Roman Zakšek.

Oprema za reševanje zasutih v ruševinah

V letošnjem letu nameravajo kupiti napravo za iskanje zasutih v ruševinah. "Ta naprava nam omogoča zelo hitro iskanje zasutih preživelih v ruševinah na podlagi bitja srca kar do sedanje elektronske naprave ti. Geofoni niso omogočali, kajti pri njih je bilo veliko zamudnega dela z razporejanjem štirih sond in seveda na razdalji po 15 metrov, 30 metrov in po tem je bilo potrebno vsako sondo izključevati, s tem da smo morali ostale sonde pribljiževati tistim sondam, kjer je bil signal najmočnejši. To pomeni, da smo morali določevati mesto zasutega v ruševinah na kvadratni meter. To pomeni zelo natančno, vendar to je bil zelo dolgotrajen postopek, poleg tega pa je tista oseba morala dajati nekatere signale - ali s praskanjem po ruševinah ali s tolčenjem po kamnu tako, da smo lahko preko teh sond prepoznavali šum. S to novo napravo je možno najti ponesrečenca v roku 3 do 5 minut tudi v nezavestnem stanju, kar je zelo pomembno samo na podlagi bitja srca," dodaja Zakšek.

V občini bodo kupili dve novi gasilski vozili

V letošnjem letu nameravajo v Brežicah nakupiti dve novi gasilski vozili. "Občina Brežice zelo velika sredstva še posebej za gasilsko zvezo oziroma prostovoljnim gasilskim društvom v okviru gasilske zveze Brežice. Že lani je kupila dve novi gasilski vozili tako kot letos bo kupila dve novi vozili. V naši občini se veliko daje za zaščito in reševanje. Namen teh investicij je seveda zagotavljanje varnosti, kajti vsi vemo, da je Občina Brežice ena izmed najbolj ogroženih občin v Sloveniji," pravi Zakšek.

Na vadbišču v Slovenski vasi tudi ruševina

Bodo pa v Slovenski vasi v letošnjem letu postavili tudi ruševino na tamkajšnjem vadbišču, na kateri se bodo z aparaturami in opremo učili in trenirali iskanje zasutih v ruševinah.

(eP)

brežice
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja