Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
28.03.2024
08:44
Foto: Mestna občina Krško
Mestna občina Krško v sodelovanju z Mestno četrtjo Leskovec, ZVKDS OE Novo mesto, Posavskim muzejem Brežice in Arheološkim inštitutom ZRC SAZU pripravila Predstavitev arheoloških najdišč.

V torek, 26. marca 2024, je Mestna občina Krško v sodelovanju z Mestno četrtjo Leskovec, ZVKDS OE Novo mesto, Posavskim muzejem Brežice in Arheološkim inštitutom ZRC SAZU pripravila Predstavitev arheoloških najdišč v Leskovcu pri Krškem.

Arheologinja mag. Pavla Peterle Udovič je v pregledu leskovških arheoloških najdišč izpostavila prazgodovinske, bronastodobne in rimskodobne poselitve na Črnilah, traso rimskodobnega vodovoda od izvira na Narplju proti Neviodunumu, ostanek obrtnih, zlasti lončarskih Neviodunskih delavnic v Veliki vasi, sledi srednjeveške utrdbe Škratov grič, novoodkrite temelje zidov starejše zgradbe ob Šrajbarskem turnu ter miljnike in druge kamnite spomenike, ki bi jih lahko prezentirali v lapidariju.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Jana Puhar, kustosinja arheologinja iz Posavskega muzeja Brežice, se je osredotočila na najdbe – gomile iz pozne bronaste in mlajše železne dobe v Žadovinku, jih primerjala z ostalimi najdbami v posavskem prostoru, ob tem pa predstavila tudi življenje v navedenih obdobjih.

Arheolog dr. Jernej Rihter z Arheološkega inštituta ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) pa je predstavil lastne raziskave in odkritja srednjeveškega pokopališča ob leskovški župnijski cerkvi, vključno s starim obzidjem, v katerega so bili vgrajeni tudi ostanki rimskega Neviodunuma, kostnico, starim podzemnim kanalom za odvajanje meteorne vode itd. V nadaljevanju je predstavil še izsledke arheološke topografije, povezane s Šrajbarskim turnom in pri tem izpostavil sledi v pokrajini – poudarjene zemljiške meje, ki jih je možno še videti na ravnicah vzhodno od Žadovinka.

Vir: Mestna občina Krško

leskovec pri krškem
mestna občina Krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja