Skip to main content
Petek, 12. april 2024
21.02.2024
08:10
Foto: Občina Sevnica
Gradnja tretje razvojne osi je izjemno pomemben nacionalni projekt.

Srečanje županov

Na srednjem delu predvidene cestne povezave je projekt še v fazi načrtovanja oziroma izbire trase med avtocestnima odsekoma A1 Maribor–Ljubljana in A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu.

Župani Mestne občine Celje ter Občin Laško, Radeče, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Mirna in Trebnje so se danes, 20. februarja 2024, sestali v Laškem, z namenom analize do sedaj izvedenih aktivnosti. Ob tem so podpisali tudi Sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje srednjega dela trase tretje razvojne osi.

Ob tem je župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk poudaril da bo "realizacija projekta na osrednjem delu trase imela zelo pozitiven učinek na celosten razvoj. Pričakovati je pospešeno gospodarsko rast, s tem pa ugodne pogoje za priseljevanje prebivalstva. Na območjih občin, ki se nahajajo ob predvideni trasi na srednjem delu tretje razvojne osi, je obstoječa državna cestno-prometna infrastruktura izrazito podhranjena, zato so pričakovanja še toliko večja. Župani ob tem prepoznavamo pomembnost ustreznega načrtovanja trase na srednjem delu, tudi v kontekstu gospodarskega in družbenega razvoja naših lokalnih skupnosti".

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Cesta povezava bo močan gospodarski in družben vpliv na lokalni prostor

Občina Sevnica si prizadeva za nadaljevanje umeščanja srednjega dela tretje razvojne osi v prostor, in sicer po kombinirani varianti V1 in V2, ki Sevnico preko Radeč in Zidanega Mosta povezuje s Celjem, v nasprotni smeri pa po Mirnski dolini z avtocestnim priključkom v Trebnjem. Ta trasa še najbolj izpolnjuje kriterije cestno-prometne povezave kot razvojne sile, ki bo imela močan gospodarski in družben vpliv na lokalni prostor. Ta predlagana trasa hkrati sledi obstoječim prometnim koridorjem, s čimer vsak novo zgrajen odsek pomeni bistveno pridobitev v posodobitvi cestno-prometne infrastrukture za sevniško občino.

občina sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja