Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
06.03.2022
11:11
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
V Sevnici so objavili javne razpise v podporo dejavnostim gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale.

V Sevnici objavili več javnih razpisov

Gospodarstvo

Predmet javnega razpisa s ciljem pospeševanja razvoja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev v skupni višini 82.000 evrov za subvencioniranje naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in storitev na sejmih, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter finančne spodbude za lokalne turistične ponudnike. Rok za prijavo je do vključno 20. maja 2022.

Kultura

Predmet javnega razpisa s področja kulture je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica. V skupni višini 48.000 evrov bodo sofinancirani programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih: glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost ter foto, video in filmska dejavnost. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Turizem

Predmet javnega razpisa s področja turizma je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina namenskih sredstev znaša 13.027 evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Mladinske dejavnosti

Predmet javnega razpisa s področja mladinskih dejavnosti je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Višina razpisnih sredstev znaša 15.135 evrov. Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvenega varstva pa je sofinanciranje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v skupni višini 25.000 evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja