Skip to main content
V Posavju 5.4° C Petek, 3. februar 2023
25.02.2022
08:48
Razvoj in ohranjanje podeželja v občini Krško
Foto: arhiv ePosavje
Mestna občina Krško objavlja razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju mestne občine v višini 145.000 evrov.

Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja

KRŠKO Kot so sporočili z Občine Krško, je rok za oddajo vlog za naložbe v kmetijska gospodarstva in v predelavo ter za trženje 31. narec 2022, za štipendiranje pa 30. september 2022. Na razpisu bodo nepovratna sredstva namenjena za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju mestne občine, natančneje za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo in živinorejsko proizvodnjo ter za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Skupna okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 145.000 evrov bruto.

Kdaj in kam oddate vloge?

"Vlagatelji morajo oddati vloge osebno ali po pošti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 31. marca 2021 ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Mestne občine Krško najpozneje do 31. marca 2022 za naložbe v kmetijska gospodarstva in v predelavo ter trženje ter do 30. septembra 2022 za štipendiranje," dodajajo. Dodatne informacije ima Magda Krošelj na telefonski številki 07/498 13 19 v času uradnih dni od 8. do 10. ure ali na elektronskem naslovu magdalena.kroselj@krsko.si.

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja