Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
10.03.2022
20:47
Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki
Foto: Mestna občina Krško
V Krškem so začeli z izgradnjo kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki, dela na skoraj 20 kilometrov dolgi povezovalni poti naj bi dokončali do naslednjega maja.

Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki

KRŠKO Z zemeljskimi deli so trenutno pričeli na odseku večnamenske poti med Veliko vasjo in Velikim Podlogom, kaj kmalu pa bodo dela razširili na celotno traso predvidenih posegov. Na Mestni občini Krško pravijo, da bo gradnja kolesarske povezave potekala v dveh sklopih, vsak sklop po območju posamezne občine.

Kje se bo začela in kje končala?

Kolesarska povezave se bo začela na križišču pri Stadionu Matije Gubca v Krškem, nadaljevala mimo pokopališča do Žadovinka, čez Brege in Drnovo do Velike vasi, naprej v smeri Velikega Podloga po nadvozu nad avtocesto, v Velikem Podlogu se bo priključila na državno cesto Drnovo-Križaj, od Križaja do Kostanjevice ter se bo zaključila v Prekopi. Krčani in Kostanjevičani izpostavljajo, da bodo z izgradnjo te kolesarske povezave naredili korak naprej v smeri trajnostne mobilnosti in turizma hkrati, hkrati pa je nov skupni medobčinski projekt dokaz o dobrem sodelovanju posavskih občin.

Dobrih 6,7 milijona evrov vreden projekt

Ob gradnji nove kolesarske povezave bodo prenovili nekatere cestne odseke ter uredili komunalno infrastrukturo. V Krškem izpostavljajo, da bosta za 6,7 milijona evrov vreden projekt, občini iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Dogovor za razvoj regij) pridobili nekaj več kot 3,5 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj manj 890.000 evrov, preostanek bo strošek občin.

Služnostne pogodbe

Z vsemi lastniki zemljišč, po katerih bo na območju mestne občine Krško potekala kolesarska povezava, so vzpostavili kontakte in z večino so uskladili potek trase ter gradnjo tako, da so z njimi sklenili služnostne pogodbe, ki dovoljujejo poseg in zavezujejo občino, da po gradnji izvede parcelacijo in odkup tangiranih zemljišč.

Vsi se s posegi niso strinjali

"Žal pa se nekateri lastniki s posegom na njihove zemljišča niso strinjali, zato je občina podala predlog omejitve lastninske pravice, ki je bil izpeljan z izdajo Odločbe Upravne enote Krško. Vse omejitve lastninske pravice so vpisane v zemljiško knjigo. Kar pomeni, da investitor lahko na teh zemljiščih že začne z deli," pravijo v Krškem.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Ureditve, ki pa niso kolesarske narave

Stroški gradnje kolesarskih povezav so vezani na vse ureditve, ki se izvajajo hkrati s projektom, pa se ne nanašajo na kolesarstvo in so tudi zajeti v pogodbeni vrednosti. "Ob izgradnji kolesarske povezave mora investitor namreč vedno obnoviti oz. prestaviti vso infrastrukturo, v katero posega, v tem primeru tudi z ureditvami namakalnega sistema na območje Krškega polja," pravijo v Krškem.

Drnovo, Veliki Podlog, Velika vas

V okviru gradnje bodo prenovili del vozišča od naselja Drnovo do krožišča Drnovo in na tej trasi izgradili pločnik na tej trasi, preuredili bodo cesto in izgradili pločnik skozi naselje Velika vas ter uredili kanalizacijo ter vodovod. Na koncu naselja Veliki Podlog bodo uredili priključno križišče na regionalno cesto z ureditvijo okoli 200 metrov te ceste in kanalizacije. "Na odsekih, na katerih še ni zagotovljenega širokopasovnega omrežja, bo ob projektu izvedena tudi predpriprava z izvedbo kabelske kanalizacije," še dodajajo.

krško
fotogalerija
video

Pridružite se nam