Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
09.03.2024
07:15
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica je skupaj z Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica pripravila srečanje s športnimi društvi.

Na srečanju sta bila predstavljena Letni program športa in javni poziv za uporabo športnih objektov

Zbrane je pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je predstavil namen srečanja in dnevni red s poudarkom na razpravi, dajanju predlogov in skupnem iskanju rešitev za morebitne izzive, s katerimi se srečujejo športna društva.

Sodelavke občinske uprave iz Oddelka za družbene dejavnosti so predstavile Letni program športa za leto 2024. Ob predstavitvi vseh športnih in prostočasnih programov ter načrtovanih sredstev za tekoče vzdrževanje športne opreme in objektov so bile predstavljene tudi načrtovane investicije, med njimi ureditev športnih igrišč pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž in Osnovni šoli Blanca.
Podrobno je bil predstavljen javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa. Višina razpisanih sredstev v tem letu znaša 196.000 evrov, kar je 10.000 evrov več kot lansko leto. Občina Sevnica v letošnjem letu več sredstev namenja za netekmovalni šport in sofinanciranje občinskih športnih lig. Razpis je odprt do 15. marca.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Predstavniki KŠTM Sevnica so zbranim predstavili javni poziv za uporabo športnih objektov, s katerim se oblikuje letni koledar uporabe. Letošnji bo predvidoma objavljen v prvi polovici meseca maja. Predstavljen je bil tudi program športnih in športno obarvanih dogodkov, ki jih v letošnjem letu, skupaj s partnerji ali samostojno, organizira KŠTM Sevnica.

Srečanja se je skupaj s sodelavcem udeležil tudi načelnik Policijske postaje Sevnica Daniel Žnidaršič. Predstavila sta korake in postopke za ustrezno prijavo javnih športnih prireditev. Občina Sevnica pripravlja splošna navodila in smernice za prijavo prireditev, ki jih bo v kratkem objavila na občinski spletni strani.

Sledila je razprava, v okviru katere so bile podane pobude o zamenjavi nekaterih dotrajanih elementov športne opreme v javnih športnih objektih, predstavniki društev pa so nato predstavili še dogodke, ki jih bodo organizirali v letošnjem letu.

sevnica
šport

Pridružite se nam

Novice iz Posavja