Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
29.06.2022
14:03
Špitalska cerkev sv. Duha, Krško
Foto: Mestni muzej Krško
Muzejsko-galerijska dejavnost se je v Krškem začela že leta 1939, ko je bilo 30. septembra ustanovljeno Muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice.

Špitalska cerkev sv. Duha – Mestni muzej Krško - Galerija Krško

Ustanovitev Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice je vodilo do ustanovitve muzeja in prve muzejske razstave, odprte v nekdanji cerkvi sv. Duha. 

Špitalska cerkev sv. Duha je bila zgrajena leta 1777, v obdobju poznega baroka. Tloris je obdobju primerno razgiban: iz osrednjega prostora se na obeh straneh izvijata polkrožni kapeli. Tudi prezbiterij, ki se z mehko prekinitvijo nadaljuje iz glavne ladje, se zaključi polkrožno. Nace Šumi je stavbi pripisal vpliv štajerske baročne arhitekture in kasneje še Johannu Fuchsu. Med drugim premičnim okrasjem so jo krasile tri oltarne slike Janeza Andreja Herrleina. Leta 1939 je bila cerkev odposvečena in predana v uporabo muzejskemu društvu, ki je v prvih mesecih delovanja usmerilo prizadevanja v ustanovitev muzeja in ga za javnost odprlo 10. novembra 1940. Do druge svetovne vojne je deloval v cerkvi sv. Duha, kjer so bili razstavljeni predmeti cerkvene umetnosti, in v Valvasorjevi hiši s predstavitvijo narodopisne zbirke lokalnega pomena. Po vojni je bil muzej spet odprt, vendar le do leta 1949, ko se je moral na zahtevo Okrajnega ljudskega odbora Krško iz stavb izseliti. Upravnik muzeja Franjo Stiplovšek je zbirkam našel novo domovanje v brežiškem gradu. 

Slabih dvajset let je bila cerkev sv. Duha bolj ali manj prazna, dokler je niso na pobudo kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička preuredili v galerijski prostor za predstavitev likovne umetnosti. Na umetnikov rojstni dan 26. junija 1966 so tako odprli prvo razstavo in cerkev sv. Duha je začela delovati kot Galerija Krško. Do leta 1993 jo je upravljala Valvasorjeva knjižnica Krško, vsebinsko pa so sodelovali nekateri umetnostni zgodovinarji in likovni kritiki: Janez Mesesnel, Mirko Juteršek in drugi. Med letoma 1998 in 2009 je galerijo upravljal JSKD OI Krško, od leta 2009 naprej pa Kulturni dom Krško. 

V zadnjih 56 letih je bilo v Galeriji Krško pripravljenih 233 razstav, ki so predstavljale slovensko in mednarodno vizualno umetnost ter ljubiteljsko ustvarjalnost lokalnih likovnih društev. 

Pripravila: Nina Sotelšek, Mestni muzej Krško

imate minuto
mestni muzej krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja