Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
09.06.2022
08:06
Štoviček, Sveti Florijan
Foto: Mestni muzej Krško
V današnjem blogu predstavljamo kip svetnika Florjana iz Zbirke Vladimirja Štovička, ki jo je umetnik leta 1976 podaril Občini Krško, ta pa predala Kulturnemu domu Krško, enoti Mestni muzej Krško.

»Sveti Florjan, na pomoč!«

Ob 8. juniju, dnevu gasilcev

Kiparsko delo, ki je ohranjeno v fazi osnutka, je temu primerno skicozno zaključeno. Vzravnana moška figura ima glavo usmerjeno k tlom, kjer je hiša v plamenih. Svetnik v vojaški opremi nosi na glavi šlem s perjanico, v desni roki vrč za gašenje in v levi drog prapora. Zaradi krhkega materiala je bil kip, še pred prihodom v muzejsko skrb, nekoliko poškodovan.

Sveti Forjan goduje 4. maja. Bil je rimski častnik, ki je leta 304 umrl kot mučenik. Velja za priprošnjika pred ognjem, sušo, povodnjijo in vojsko (Slovenski etnološki leksikon, 2011, 590). Njegove upodobitve največkrat najdemo na gasilskih domovih, saj je Florjan od 19. stoletja zavetnik gasilcev. V gasilstvu se združujejo prostovoljna gasilska društva in poklicne gasilske enote, nad katerimi bdi krovna organizacija Gasilska zveza Slovenije. Prvo slovensko gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1869 v Metliki, po podatkih Gasilske zveze (l. 2019) pa je več kot 162.000 gasilcev združenih v 1341 društev, 120 gasilskih zvez, poleg njih deluje v Sloveniji še 13 poklicnih gasilskih enot (Dolenjski list, 2019).

Več o gasilcih in gasilstvu izveste v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča, o gasilstvu na območju Krškega v 80. letih 20. stoletja pa smo pisali tudi v katalogu razstave 80. so bila leta … v Krškem. Ob dnevu gasilcev, ki ga obeležujemo 8. junija, vsem gasilcem iskreno čestitamo in vam kličemo »Na pomoč!«.

Pripravili: Špela Sečnik in Nina Sotelšek

imate minuto
mestni muzej krško
krško

Pridružite se nam