Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
18.09.2021
08:05
Sporočilo uprave družbe Vipap Videm Krško
Foto: ePosavje.com
V upravi družbe Vipap Videm Krško pravijo, da lastnik predlogov o dokapitalizaciji v četrtek ni podprl in da že nekaj časa iščejo novega dolgoročnega lastnika. In da Občino Krško prosijo za podporo.

NAJPOMEMBNEJŠE INFORMACIJE:

  • Sporočilo uprave: "Lastnik predlogov uprave o dokapitalizaciji ni podprl"
  • "Čakamo na poziv, nismo informirani, kaj se dogaja v podjetju," pravi naš sogovornik
  • Uradni zaznamek v zapisniku: Sklep o potrjeni dokapitalizaciji prečrtan
  • Kot je razvidno na AJPES-u, v zadnjem tednu dni dve spremembi v upravi družbe

Osveženo: 17. september, 20:01

IZ MINUTE V MINUTO:

PETEK, 17. SEPTEMBER 2021

(19:41) "Uprava že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika"

V petkovem večeru so iz družbe Vipap Videm Krško poslali izjavo uprave družbe, ki jo v nadaljevanju objavljamo v izvirniku. Kot pravijo, lastnik predlogov uprave na četrtkovi skupščini ni podprl in da uprava že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika. Finančna stabilizacija družbe Vipap je pogoj, da bodo v papirnici zaključili prestrukturiranje iz proizvodnje časopisnega papirja in se preusmerili na ovojno-embalažni segment. Deležnike pozivajo k strpnosti, Občino Krško pa tudi, "da dejavno podpira družbo pri ohranitvi premoženja družbe in ohranitvi delovnih mest."

Sporočilo v izvirniku:

Na skupščini, ki je bila sklicana za 16. september 2021, so lastniki odločali o predlaganih ukrepih uprave družbe, ki so nujno potrebni za finančno stabilizacijo družbe Vipap. Navedeno je pogoj, da se zaključi operativno prestrukturiranje iz časopisnega na ovojno-embalažni segment, ki je v zaključni fazi.

Uprava obvešča zaposlene, poslovne partnerje in lokalno skupnost, da lastnik predlogov uprave ni podprl.

Hkrati sporočamo, da uprava že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika. Vse stike morebitnih investitorjev je uprava posredovala lastnikom oz. delničarjema VIPAP Holding s.r.o. in VIPAP CZ a.s. z namenom, da se zagotovi nadaljnje poslovanje družbe Vipap.

Vse deležnike pozivamo k strpnosti, Občino Krško pa tudi, da dejavno podpira Vipap pri ohranitvi premoženja družbe in s tem tudi ohranitvi delovnih mest tako v Vipapu kot v hčerinskem podjetju Levas d.o.o. – invalidsko podjetje.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Krško, 17. september 2021

Predsednik uprave
Petr Domin

(14:32) "Ne vemo, kako se bo razpletla zgodba"

V petkovem dopoldnevu smo govorili z enim od zaposlenih v podjetju, ki bo četrtkovi skupščini in nadaljevanju negotovosti pravi, da zaposleni ne vedo, kako se bo vse skupaj razpletlo. "Čakamo na poziv, nismo informirani, kaj se dogaja v podjetju. Včasih dobimo kakšno suhoparno sporočilo ali pa sami pokličemo," dodaja sogovornik, ki v izogib težavam ne želi, da bi ga javno imenovali.

SMS obvestilo o podaljšanju "čakanja na delo"

Na vprašanje, kako je zdaj po četrtkovi skupščini, pravi, da so čakali na ta dan. "Nimamo nobenih podatkov. Vse kar smo dobili zaposleni, je bilo SMS obvestilo o podaljšanju čakanja na delo. Odločba bo naknadno poslana." Ukrep čakanja na delo je po besedah sogovornika podaljšan do 30. septembra. "Čakamo na poziv," je še dodal.

(10:50) Preobrat v zgodbi o dokapitalizaciji družbe Vipap Videm Krško

Po četrtkovi objavi notarskega zapisnika, objavljenem na straneh AJPES-a, je bilo nedvoumno jasno, so na skupščini družbe Vipap Videm Krško delničarji podprli, v dnevnem redu skupščine predlagano in napovedano, dokapitalizacijo družbe.

"Za predlog sklepa ni glasovala nobena prisotna in zastopana delnica"

A dan potem preobrat. V zapisniku skupščine, objavljenem v petek zjutraj, je namreč dopisan uradni zaznamek. Na strani 3 zapisnika skupščine je namreč prečrtan zapis, da so za predlog sklepa o potrjeni dokapitalizaciji glasovale vse pristone oziroma zastopane delnice.  V nadaljevanju uradnega zaznamka notarja Mira Košaka je nato zapisano, da za predlog sklepa ni glasovala nobena prisotna in zastopana delnica.

Za lažjo primerjavo četrtkovega sklepa, ki ga v resnici niso potrdili, v nadaljevanju dodajamo še pravilen sklep po drugo točko dnevnega reda skupščine.

PREJ "Po opravljenem glasovanje je predsednik skupščine ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne oziroma zastopane delnice z glasovalno pravico in razglasila, da je bil sklep soglasno sprejet."

POTEM "Po opravljenem glasovanje je predsednik skupščine ugotovil, da za predlog sklepa ni glasovala nobena prisotna oziroma zastopana delnica z glasovalnico pravico in razglasil, da sklep ni bil sprejet."

(10:29) Notarski zapisnik poteka in sklepov skupščine

"Ostalo besedilo zapisnika ostane nespremenjeno"

"V ostalem ostane besedilo notarskega zapisnika, op. št. SV 1792/21 nespremenjeno, ta uradni zaznamek, pa se kot priloga na predpisan način spoji s tem notarskim zapisnikom," je še zapisano v nadaljevanju uradnega zaznamka.

"Zaposleni še naprej ostajajo v negotovosti"

S tem se potrjujejo četrtkove informacije iz sindikata KSS Pergam, da "skupščina delničarjev Vipapa po naših informacijah žal ni dala dokončnega odgovora o usodi Vipapa in tako zaposleni še naprej ostajajo v negotovosti." V Sindikatu Vipap Videm Krško ter v KSS Pergam od poslovodstva in lastnikov pričakujejo, da bodo poiskali drugo rešitev, ki bo omogočila nadaljevanje proizvodnje v Vipapu.

ČETRTEK, 16. SEPTEMBER 2021

(19:53) Povzetek dneva

Na skupščini družbe Vipap Videm Krško so lastniki podprla predlog za dokapitalizacijo družbe. Ali bo dokapitalizacija uspešna, bo znano v sredo, 22. septembra. Uspešna bo, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice. 

Ob tem so lastniki soglašali tudi s predlogom, da ima lahko uprava enega do tri člane. Ker ima družba Vipap Videm Krško sedaj dvočlansko upravo, tako ne more predlagati predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja. 

(15:39) Iz notarskega zapisnika

Kakor je razvidno iz notarskega zapisanika, so predlog sklepa, "da z namenom povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki v okviru finančnega prestrukturiranja družbe družba poveča osnovni kapital s stvarnim vložkom najmanj v višini 2.000.022,49 evrov, in sicer iz 45.697.210,54 evrov na 47.697.233,03 evrov, ob emisiji novih 82.275 delnic" soglasno sprejeli. V nadaljevanju sklepa je zapisano, da se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic izključi, "vpis in plačilo novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja."

Novi dan D? Sreda, 22. september

Povečanje osnovnega kapitala družbe bodo šteli za uspešno, tako v potrjenem sklepu, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku šestih dni od sprejema sklepa. In če do srede, 22. septembra, "ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč."

Sprememba statuta družbe

Na skupščini so sicer soglasno potrdili spremembe statuta družbe. "Predsednik skupščine je obrazložil razlog za predlagani sklep, in sicer, da ima uprava družbe trenutno samo dva člana, zaradi česar ne more podati predlog za začetek prisilne poravnave oziroma stečajnega postopka nad družbo," piše v zapisniku.

Po novem v statutu družbe piše, da ima lahko uprava enega ali več članov, katerih imena se prijavijo za vpis v sodni register. "Število članov uprave ne more biti večje kot tri." Že dopoldne smo poročali, da od konca avgusta v upravi ni dveh članov.

Konverzije terjatev

V nadaljevanju so se seznanili s pozivom delničarjem, ki so hkrati upniki duržbe, da konvertirajo terjatev v kapital družbe in z rokom za to, do vključno petka, 17. septembra. "Pooblaščenec delničarjev je potrdil, da sta delničarja s pozivom seznanjena ter da ne prevzemata nobene zaveze za sklenitev pogodbe o konverziji terjatev," piše v zapisniku. Na skupščini so se seznanili z izvedenimi konverzijami terjatev upnika VIPAP CZ a.s., delničarja družbe, 10.180.000 evrov kapitalske rezerve družbe. Te se uporabijo za pokrivanje prenesene izgube.

Drugi ukrepi za zagotovitev solventnosti? "Uprava družbe na današnji dan takšnih predlogov ne podaja"

Pod četrto točko dnevnega reda, kjer so bili najavljeni drugi ukrepi za zagotovitev solventnosti - "predlog poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala", kakor je bilo zapisano v dnevnem redu skupščine, je predsednik skupščine pojasnil, "da si je uprava družbe v sklicu skupščine pridržala pravico do podaje predloga drugih ukrepov za zagotovitev solventnosti družbe ter da takšnih predlogov na današnji dan v skladnu s poslovno finančno presojo ne podaja."

(15:34) Notarski zapisnik skupščine družbe Vipap Videm Krško

(14:09) Po informacijah KSS Pergam brez dokončnega dogovora

Za več informacij in komentar dogodkov smo se obrnili na Konfederacijo sindikatov Slovenije (KSS) Pergam. Kakor so nam odgovorili, "današnja skupščina delničarjev Vipapa po naših informacijah žal ni dala dokončnega odgovora o usodi Vipapa in tako zaposleni še naprej ostajajo v negotovosti."

KSS Pergam: "Predlog za dokapitalizacijo je bil žal zavrnjen"

"Kolikor nam je znano, je bil predlog za dokapitalizacijo s strani lastnikov žal zavrnjen," še pravijo. In zato v Sindikatu Vipap Videm Krško ter v KSS Pergam od poslovodstva in lastnikov pričakujejo, da bodo poiskali drugo rešitev, ki bo omogočila nadaljevanje proizvodnje v Vipapu.

(12:27) Lastnik krške papirnice RIDH Holding

Skupina čeških vlagateljev, združenih v holding RIDG, je v drugi polovici leta 2019 od češkega ministrstva za finance kupila 96,5 odstotka delnic družbe Vipap Videm iz Krškega. RIDG Holding sestavljajo češka podjetja Portiva, Rutherford ID, Investični klub in KRPA Holding. Lastniki krške papirnice so vlagatelji na področju papirništva, energetike, nepremičnin, razvoja, proizvodnje in tehnologije.

(12:00) V zadnjem tednu dni na AJPES-u dve spremembi

V evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) so v zadnjem tednu dni objavili dve spremembi.

V petek, 10. septembra so tako objavili, da je 27. avgusta 2021 prenehalo pooblastilo predstavniku uprave Ladislavu Kristančiču, štiri dni za tem, 31. avgusta, pa je prenehalo pooblastilo članici uprave Vesni Kemper. Kot je razvidno iz javno objavljenih podatkov, omenjena nista več člana uprave.

TR3, Ljubljana

(11:52) Komentar četrtkovega dogajanja

Nekaj dvoma o tem, da je so sprožile neuradne informacije poznavalcev, da je napoved skuščine le "pesek v oči" in da do nje v resnici ne bo prišlo. V telefonskem pogovoru nam je uslužbenka zagotovila, da je bo notarski zapisnik o skupščini objavljen na strani Ajpesa.

Naša ekipa je čakala pred prostori, kjer naj bi skupščina potekala. Glavnih akterjev ni bilo videti ne pred začetkom in ne po koncu domnevne skupščine. Dvom o tem, da se je ta v resnici zgodila, je zato še večji.

Tako hišni kot krovni sindikat za zdaj še previdno molčita, saj gre za zelo občutljivo vprašanje. Skupno izjavo naj bi podali po tem, ko izvedo, kaj so na skupščini (ali na kakršnem koli drugem srečanju) odločili. Pod vprašajem so namreč številna delovna mesta, katerih izguba bi za naš kraj in naše ljudi predstavljala katastrofo.

(11:35) Dvakrat smo klicali v pisarno notarja Mira Košaka

V pisarno notarja Mira Košaka smo klicali dvakrat. Želeli smo le informacijo, ali skupščina dejansko poteka, a te informacije tudi po 12-minutnem čakanju na telefonski zvezi nismo dobili. Po drugem klicu okoli 11.30, nam spet niso želeli niti potrditi niti zanikati, da je skupščina bila. Po daljšem vztrajanju in omembi informacij javnega značaja, nam je uslužbenka dejala, da notar sporoča, da ne gre za informacijo javnega značaja, da pa je skupščina bila.

(10:09) Skupščina v Ljubljani

Skupščina družbe Vipap Videm Krško je bila sklicana za 10. uro v poslovnih prostorih notarja Mira Košaka v Ljubljani, na Trgu republike 3.

Območje predkupne pravice

(08:18) V Krškem si želijo zagotoviti predkupno pravico

Na 25. seji Občinskega sveta Občine Krško bodo naslednji četrtek krški svetniki med drugim, obravnavali osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm. > PREBERI VEČ

(08:10) Na dnevnem redu skupščine je sedem točk

Na dnevnem redu skupščine je sedem točk. V drugi točki je tako "poziv delničarjem k izvedbi povečanja osnovnega kapitala družbe Vipap Videm Krško d.d. z novimi stvarnimi vložki," v katerem uprava Vipap Videm Krško d.d. predlaga, "da z namenom povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki v okviru finančnega prestrukturiranja družbe družba poveča osnovni kapital s stvarnim vložkom najmanj v višini 2.000.022,49 evrov, in sicer iz 45.697.210,54 evrov na 47.697.233,03 evrov, ob emisiji novih 82.275 delnic."

"Podpis pogodbe o konverziji terjatev"

V tretji točki je nato zapisan poziv delničarjem, ki so hkrati delničarji družbe, k podpisu pogodbe o konverziji terjatev do družbe Vipap Videm Krško. "Uprava Vipap Videm Krško d.d. pozvi delničarje, ki so hkrati upniki družbe k podpisu pogodbe o konverziji terjatev do družbe Vipap Videm Krško d.d. v kapital družbe Vipap Videm Krško d.d., natančneje v kapitalske rezerve najmanj v višini 9.221.183,14 evrov za namenom odprave kapitalske neustreznosti. Rok za sklenitev pogodbe je najkasneje do vključno 17. septembra 2021."

V četrti točki sklica skupščine je zapisano, "da si uprava pridružuje pravico do razširitve dnevnega reda skupščine s predlogom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, v kolikor nobeden izmed ukrepov v točki 2 in 3 tega sklica ne bo potrjen na skupščini delničarjev."

"Izvedena konverzija terjatev v kapitalske rezerve"

V peti točki dnevnega reda skupščine je zapisana informacija, da so z upnikom Vipap CZ a.s., hkrati tudi delničarjem družbe, podpisali dve pogodbi o konverziji terjatev v skupni višini 10.180.000 evrov v kapitalske rezerve družbe. "Kapitalske rezerve se uporabijo za pokrivanje prenesene izgube z dnem sprejetja tega sklepa," je zapisano v predlogu sklepa pete točke dnevnega reda.

(08:08) Na pomoč poklicali vodstvo občine in ministra za gospodarstvo

V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam in sindikatu podjetja Vipap Videm Krško so sicer v začetku meseca na pomoč poklicali vodstvo občine Krško in ministra za gospodarstvo. > PREBERI VEČ

(08:05) Nenadaljevanje proizvodnje? "To bi bilo za to okolje slabo"

"Lahko pa se zgodi, da bo prišlo do odločitve, da podjetje ne nadaljuje več s svojo dejavnostjo. To bi bilo za to okolje slabo. Znano je, da je v tem podjetju zaposlenih okrog 300 ljudi. Plus tega je od tega podjetja odvisnih še nekaj drugih, tako da lahko smatramo, da je dejansko na podjetje Vipap vezanih približno 500 zaposlenih," je že prejšnji konec tedna za ePosavje.com povedal krški župan Miran Stanko in dodal, da bi to pomenilo motnje na trgu dela in težave za vse tiste, ki so tam že dolga leta zaposleni. > PREBERI VEČ

(08:00) Fran Bonač - človek, ki je spremenil Krško

Fran Bonač spada med najpomembnejše slovenske industrialce. Rodil se je leta 1880 v znani ljubljanski knjigoveški družini. Kot pravi dr. Helena Rožman iz Mestnega muzeja Krško, "je zaradi tega Fran prekinil šolanje na ljubljanski realki in odšel v šolo v nemško Gero, kjer se je izobraževal na področju knjigovešta, hkrati pa se je spoznaval še s kartonažo in drugimi dejavnostmi, ki se potem organsko lahko povezujejo s knjigoveštvom."

Bonač je leta 1907 ustanovil Kartonažno tovarno Ljubljana, leta 1920 Papirnico Količevo, leta 1939 pa je postavil tovarno celuloze na Vidmu pri Krškem. "Tisto, kar je zelo pomembno je, da je seveda Bonač z vzpostavitvijo te tovarne in z njeno umestitvijo v Krško, v ta prostor, poskrbel za industrializacijo našega prostora," dodaja sogovornica. Za razliko od svojih prejšnjih proizvodnih obratov je za videmskega kupoval povsem novo opremo.

(eP)

krško
vipap videm krško
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja