Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
21.03.2023
21:02
Dozidava Zdravstvenega doma Krško
Foto: ePosavje.com
Člani krškega občinskega sveta so na zadnji seji med drugim potrdili lokacijsko preveritev za dograditev objekta Zdravstvenega doma Krško, kjer ima svoje prostore tudi lekarna.

Obstoječa stavba ne zadošča več povečanim potrebam

KRŠKO Stavba s skupno kvadraturo slabih 4800 kvadratnih metrov ne zadošča več povečanim potrebam po zdravstvenih storitvah, zato so se odločili, da je čas za njeno prizidavo. Po obstoječem prostorskem aktu je ta sicer možna, vendar ne v takšnem obsegu, kot bi si želeli.

Prizidek bo stal na severni strani sedanje stavbe

Vodja Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja na Mestni občini Krško Petra Ereš Malus pravi, da je bila po doslej potrjenih dokumentih dozidava možna, "a ne za 40 procentov. S to lokacijsko preveritvijo bo dejansko možnost prizidati 100 % velik objekt, še en takšen objekt." Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je dopolnil, da gre za objekt 1445 kvadratnih metrov tlorisne površine v treh etažah. V spodnji etaži bo prostor za lekarno, v zgornjih prostorih pa primarno zdravstvo. 

Novi prostori za lekarno ter ostale ambulante

Prizidek bo stal na severni strani zdravstvenega doma, kjer je trenutno zelenica, z njim pa bodo pridobili nove splošne, specialistične in akutne ambulante, v prvem nadstropju bo bodoči center za krepitev zdravja, več prostora bo tudi za fizioterapijo. Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič je ob tem povedala, da je v Krškem v naslednjih letih predvideno povečanje števila prebivalstva. "S širitvijo gospodarskih dejavnosti je potrebno predvideti tudi dodatne prostore v ta namen," dodaja.

In kaj sledi?

Svetniki so torej sprejeli sklep o lokacijski preveritvi. In kaj sledi? "Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je edina agencija, ki preučuje možnosti umestitve v prostor. Čez mesec dni bo izdan javni natečaj za umestitev tega objekta v prostor," je povedal Kerin. Zbornica za arhitekturo in prostor je v zadnjem času v Krškem že izpeljala dva podobna postopka, za izbiro idejne rešitve za nov zimski plavalni bazen v Krškem in izgradnjo novega objekta Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega.

zdravstveni dom krško
krško

Pridružite se nam