Skip to main content
Petek, 1. december 2023
15.05.2023
14:07
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
Okrožno sodišče v Krškem je v postopku prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško upniku Kompas Shop, d. d., naložilo, da mora razkriti več podatkov - med drugim tudi o kupnini družbe Astra Invest.

Novi Vipapovi lastniki

O drugih postopkih in transparentnosti

KRŠKO "Načrt finančnega prestrukturiranja, ki ga je pripravila družba Vipap, in program, v katerem se predvideva poplačilo upnikov, katerimi je Vipap kot dolžnik ostal dolžen, je sodišče potrdilo. Vsi ti ugovori, dodatna pojasnila, ki jih zahteva Kostak, so predmet nekih drugih postopkov," nam je konec aprila povedala predsednica uprave Vipap Videm Krško Milena Resnik. Iz družbe Kostak so tedaj odgovorili, da jih zanima samo transparentnost. "Temu se sedaj celo deloma sledi. V kolikor bi se temu sledilo od samega začetka, bi bil postopek že davno zaključen in potrjen. Kostak sodeluje, je sodeloval in bo tesno sodeloval z Vipap Videm Krško," je tedaj povedala Maja Letić Leskovar iz pravne službe v družbi Kostak. 

Nova struktura lastništva

V postopku prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško je največja lastnica s skoraj 38 odstotki postala družba Astra Invest. Ta je v lasti Kompas Shopa, ki ima v Vipapu prav tako lastniški delež, in sicer 16-odstotni. Za obema družbama stoji podjetnik Aleksander Jereb, s skupno 54 odstotki delnic tako obvladuje večinski delež Vipapa. Še en pomemben lastnik omenjenega papirničarja je s skoraj 26-odstotnim deležem krški Kostak. 

In zdaj?

Okrožno sodišče v Krškem je ponedeljek sklenilo, da mora družba Kompas Shop v petih dneh od vročitvi sklepa razkriti podatek o kupnini za nakup 100 % poslovnega deleža v družbi Astra Invest, razkriti morajo tudi terjatve družbe Levas, d. o. o., do dolžnika in terjatve družbe Vipap Vertriebs und Handels GmbH do dolžnika. Zadnje omenjeni pogodbi imata datum 12. julij 2022.

Levas

Zakaj je pomemben Levas? V začetku aprila smo v zapisu Varuh konkurence o koncentraciji in prevzemu družbe Vipap Videm Krško objavili, da je je bilo podjetje LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o. do 18. julija v 100% lasti družbe Vipap, nato pa je s prenosom 15,6872 % poslovnega deleža delni lastnik podjetja postalo podjetje CAPSA, trgovina in svetovanje, d.o.o. Po javno dostopnih podatkih je od 18. junija 2021 direktor omenjenega podjetja hkrati tudi skrbnik blagovne znamke v družbi Velana Living, še eni iz portfelja skupine Kompas Shop.

Sklep Okrožnega sodišča v Krškem:

Kaj vse morajo razkriti?

Ob tem je Okrožno sodišče v Krškem upniku Kompas Shop, d. d., naložilo tudi, da morajo sodišču predložiti pogodbo o prenosu 100 % poslovnega deleža v družbi Astra Invest, d. o. o., brez zakritega podatka o kupnini pravnega posla. Prav tako morajo sodišču dostaviti pogodbo o prodaji in odstopu terjatev, sklenjeno z družbo Levas, d. o. o., Krško, brez zakritega podatka o kupnini pravnega posla in pogodbo o prodaji in odstopu terjatev sklenjeno z družbo Vipap Vertriebs und Handels, GmbH, brez zakritega podatka o kupnini pravnega posla. Kot tudi, da morajo sodišču predložiti dokazila o plačilu kupnine "po v prejšnjih alinejah te točke navedenih pogodbah."

O obstoju stalnega nasprotja interesov

Kot so zapisali v obrazložitvi, objavljena je zgornjem sivem okviru, "je do prenosa terjatev povezanih oseb na Kompas Shop, d. d., in Astra Invest, d. o. o., prišlo med postopkom prisilne poravnave, kar sicer ni prepovedano. Ker pa ni namen postopka prisilne poravnave, da bi dolžnik preko terjatev z njim povezanih družb, ki bi se prenesle na navidez nepovezane družbe, dosegel, da bi lahko takšne, z dolžnikom navidez nepovezane družbe, ravnale v skladu z njegovimi željami in interesi oziroma z njim povezanih oseb ter njegovimi obvladujočimi osebami, je zaradi preizkusa zatrjevane zlorabe pravice potrebna izdaja obravnavanega sklepa. V postopku prisilne poravnave namreč med insolventnim dolžnikom oziroma njegovimi lastniki na eni strani in dolžnikovimi upniki na drugi strani obstoji stalno nasprotje interesov, zato mora sodišče utemeljenost očitkov o tem, ali je prišlo do zlorab omejitev, predvidenih v ZFPPIPP, in izigravanja določb ZFPPIPP, preizkusiti."

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam