Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
18.02.2021
13:12
Krožišče, Brestanica
Foto: arhiv ePosavje
Že najmanj leto in pol poročamo o napovedani preureditvi križišča v krožišče v Brestanici, na glavni cesti Krško - Sevnica. Naročilo se je v teh dneh preselilo na Državno revizijsko komisijo.

Krožišče v Brestanici: Zahtevek za revizijo na Državni revizijski komisiji

Prejete ponudbe pregledali in oddali naročilo, pa ponovno analizirali

KRŠKO Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so 11. septembra lani objavili javno naročilo za preureditev križišča, 26. novembra so objavili odločitev o oddaji naročila drugemu najcenejšemu ponudniku za izvedbo del. Po zapisu v odločitvi, so najcenejšo ponudbo zaradi neustreznosti ene od referenc vodje del zavrnili. Na to odločitev so se sodelujoči v razpisu v začetku decembra lani pritožili. Pri naročniku nato ponudbe ponovno analizirali in ugotovili, da vodja del pri izbranem ponudniku izpolnjuje zahtevane pogoje iz ene od alinej navodil za pripravo ponudbe. 

26. januarja začeli s predrevizijskim postopkom

Z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so 19. januarja objavili, da so sprejeli ponudbo najcenejšega ponudnika na javnem naročilu in da je ta bila ustrezna. Teden dni pozneje so sporočili, da je bil vložen zahtevek za revizijo in so začeli s predrevizijskim postopkom.

15. februarja zahtevek za revizijo zavrnili, dva dni pozneje ta na Državni revizijski komisiji

V začetku tega tedna, 15. februarja, so nato posredovali informacijo, da je naročnik (tj. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, zavrnil zahtevek za revizijo. V sredo, 17. februarja, pa so zahtevek za revizijo v reševanje prejeli na Državni revizijski komisiji. 

Krožišče na cesti Impoljca - Brestanica

37 metrov dolga kamnita zložba

Na tem odskeu bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov in izgradili površine za pešce. Ob tem bodo postavili oporno kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. Po tehničnem poročilu bo znotraj krožišča dvignjen notranji otok, med asfaltno vozno površino in začetkom notranjega otoka pa bodo položene granitne kocke (in ne asfalt z robnikom, kot je na krških mostovnih krožiščih).

150 dni za izvedbo projekta

In kdaj bodo dokončali dela? Če ne prej, 150 dni po začetku gradbenih del. Kdaj točno? Počakajmo. V javnem naročilu je bilo zapisano, "da se izvajalec obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih dni po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 150 dni po uvedbi v delo."

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja