Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
04.02.2021
12:32
PZI most Podbočje
Grafika: ePosavje.com
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so 19. januarja objavili javno naročilo za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju (NM0201) na cesti R3-671/2237.

Še en korak do novega mostu čez Krko v Podbočju

KRŠKO V Podbočju po obnovi lesenega mostu čez Krko in delni sprostitvi prometa čez njega, promet je dovoljen le za avtomobile do 3,5t in ta poteka enosmerno, pričakujejo izgradnjo novega mostu čez Krko, ki bo omogočil promet tudi težjim vozilom in tovornjakom. 

Gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki Krki

V lanskem letu so tako izdelali študijo variant nadomestne gradnje mostu, v kater so preučili več različnih variant nosilne konstruckcije mostu, pridobili projektne pogoje mnenjedajalcev ter za najustreznejšo varianto po mnenju več mnenjedajalcev preverili dve različni lokaciji novega mostu.

Na lokaciji obstoječega lesenega mostu

In po tej predvidevajo izdelavo projekta za izdelavo (PZI) projektne dokumentacije po varianti 2, ki predvideva gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki Krki na lokaciji obstoječega lesenega mostu. 

"Vodilni načrt z načrtom premostitvenega objekta"

Po specifikaciji del in odgovornega kadra iz javnega naročila "za izdelavo PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju (NM0201) na cesti R3-671/2237 v km 0,485" od sodelujočih na javnem razpisu pričakujejo vodilni načrt z načrtom premostitvenega objekta NM0201 v skladu z vodno informacijo. Načrt naj vsebuje tudi vse potrebne statične izračune, armaturne načrte, opažne načrte ter elaborat prenapenjanja/napenjanja.

Geološko - geomehansko poročilo, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije

V naročilu prav tako pričakujejo geološko-geomehansko poročilo z vsemi potrebnimi preiskavami, pa elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije z vsemi potrebnimi preiskavami ter idejno zasnovo: "IZP nadomestne gradnje premostitvenega objektov ter IZP rekonstrukcije ceste v območju obdelave,  profili in hidravlično hidrološkim delom ter z vsemi projektnimi in drugimi pogoji."

Kaj še pričakujejo od ponudnikov?

Po objavljenem javnem naročilu od ponudnikov pričakujejo tudi načrt rekonstrukcije državne ceste R3-671 z vsemi priključki, dovozi in dostopi z ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje na obravnavanem območju, pa tehnični prikaz obstoječega mostu skladno z navodili v projektni nalogi, arhitekturno oblikovanje in več različnih načrtov preureditve spremljajoče infrastrukture pred novim mostom na obeh straneh reke Krke.

Most v Podbočju

Prijave zbirajo do 10. marca 2021

Prijave za omenjeno javno naročilo, ki pomeni velik korak naprej do novega mostu čez reko Krko v Podbočju, zbirajo do 10. marca. Ob tem naročnik ocenjuje, da bo javno naročilo trajalo 300 dni in če bo vse teklo po načrtih in časovnici, bi se morali v Podbočju čez nov most zapeljati v letu 2022.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja