Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
25.03.2024
06:30
Foto: Občina Brežice
Pred Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča so na svetovni dan voda, 22. marca, podpisali in s tem po 17 letih obnovil Ekolistino in naziv Ekošola.

Kot je v svojem nagovoru izpostavila ravnateljica mag. Tamara Ogorevc, so želeli s tem dejanjem spodbuditi otroke vrednotam trajnostnega in ekološkega načina življenja. Podpisnik listine je tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je ob tem dejal: »Verjamem, da boste vi mladi tisti, ki boste osveščali nas starejše, svoje starše in stare starše. Veseli me, da boste obnovili Ekolistino in da bomo v Dobovi spodbujali zdravo življenje. Čestitke ob podpisu, želim vam veliko veselja in ponosna ob tem, da je vaša šola Ekošola.« Po podpisu Ekolistine sta ravnateljica in župan na brežini pred šolo posadila lipo, župan je povedal, da bo tem letu pri šoli urejena tudi učilnica na prostem. Sledil je ogled stojnic, na katerih so bili različni izdelki narejeni iz recikliranih in naravnih materialov.

Učenci in učitelji so uvodoma pripravili program v športni dvorani, kjer so z besedo, glasbo in igro predstavili vrednote ohranjanja narave. Z igro o potočku, ki se na svoji poti do izliva v morje sreča s smetmi in strupenimi odplakami, so predstavili pomen čistilnih naprav za čisto okolje. Ob zaključku programa pa so vsi skupaj zapeli novo himno Ekošole.

Sledil je slavnostni podpis Ekolistine, ki so jo izdelali iz lesa, saj v mreži Ekošol velja, da vsaka šola oblikuje listino na svoj način. Ker gre za zavezo šole in lokalne skupnosti vrednotam trajnostni in ekologije, so poleg župana in ravnateljice podpisali listino še predstavnik javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., predstavnik sveta šole, predstavnika KS Kapele in KS Dobova, koordinatorice projekta iz centralne šole, podružnične šole in vrtca ter predstavnica učencev, petošolka Ela Torkar.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Pomen voda in neoporečne pitne vode

Ravnateljica je dejala, da so za dan podpisa Ekolistine izbrali svetovni dan voda, saj želijo na šoli poudariti, da se moramo zavedati pomena voda, čeprav smo v okolju, ki je z njimi bogato. Župan je izpostavil tudi pomen dostopa do kakovostne pitne vode, ki je marsikje v svetu nimajo, pri nas pa je voda iz pipe bolj kakovostna kot voda iz plastenke in seveda veliko bolj trajnostna.

Občina Brežice se zaveda pomena ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja. Občina je podpisnica Zelene zaveze za prireditve z manj odpadki –  sopodpisnik Zelene zaveze javni zavod ZPTM Brežice je kot prvi v Sloveniji prejel certifikat za večdnevno Zero Waste prireditev  (prireditev brez odpadkov). Občina je nosilka najvišjega priznanja na področju trajnostnih destinacij – platinasti znak Slovenia Green, dogodek Dan kruha, vina in salam pa je bil uvrščen med top 100 trajnostnih zgodb na svetu. Občina je od 2023 članica mreže zdravih mest, za okolje se trudi tudi s spodbujanjem trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, poti, sistem izposoje koles, električne polnilnice,…).

Projekt Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

občina brežica
dobova
šole v posavju

Pridružite se nam