Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
16.12.2021
15:09
Krško - Brežice, navezovalna cesta
Foto: arhiv ePosavje.com
Na območju načrtovane cestne povezave Krško - Brežice bodo v naslednjih dneh potekale predhodne arheološke raziskave, so sporočili z Občine Krško. Preiskave bodo potekale v krški občini.

Se bo projekt cestne povezave Krško - Brežice vendarle premaknil?

KRŠKO Z Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor so namreč sporočili, da bodo v postopku priprave Državnega prostorskega načrta (DPN) za dolgo obljubljeno cestno povezavo Krško - Brežice na levem bregu Save začeli s predhodnimi arheološkimi raziskavami. 

Kje bodo potekale raziskave?

Zavod za varstvo kulturne dediščine bo namreč sredi decembra na območju občine Krško začel izvajati predhodne arheološke raziskave, ki bodo potekale na območju kmetijskih zemljišč ob Vrbinski cesti v smeri proti poslovni coni Vrbina do meje z občino Brežice - od dolgega levega ovinka po krožišču čez tretji krški most Žadovinek - Krka, mimo sadovnjakov do železniške proge Krško - Dobova ter namreč mimo GEN-a, Nuklearne elektrarne Krško in območja ob Zbirnem centru Spodnji Stari Grad do vasi Pesje, vse na desni strani železniške proge. 

Arheološke raziskave

Kako bodo potekale preiskave?

Na Ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da bodo predhodne arheološke raziskave na območju cestne povezave izvedli v obliki ekstenzivnega terenskega pregleda. Z drugimi besedami, prek zemljišč bodo opravili sprehode s pobiranjem vseh najdb na površini. V primeru posevkov na njivah ali zatravljenih ali pogozdenih zemljišč bodo pregled izvedli z izkopom testnih jamic v velikosti 40 × 40 × 40 cm, ki jih bodo po pregledu nemudoma zasuli in v primeru travnatih površin prekrili s travno rušo.

In če bodo potrebne natančnejše raziskave?

Če bodo ugotovili, da bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo te opravili šele na podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč.

(eP)

krško
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja