Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
14.06.2023
13:01
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Grafika: Zmagovalna naloga
Krški občinski svetniki bodo na junijski seji odločali tudi o finančnem delu izgradnje nove osnovne šole v starem mestnem jedru, kjer bo prostor dobila Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško.

Svetniki tudi o novi šoli

KRŠKO Na zemljiščih v starem mestnem jedru Krškega, kjer so sprva predvideli gradnjo nove Valvasorjeve knjižnice, v naslednjih treh letih načrtujejo novo šolsko stavbo za potrebe Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško. Sedanji prostori na Vidmu so premajhni in neprimerni za potrebe šolarjev in zaposlenih, po predlaganem investicijskem programu bi do leta 2026 za nov šolski objekt namenili 13.001.108 evrov. 

Prostor za več različnih programov izobraževanja

"Ker so potrebe učencev s posebnimi potrebami različne in specifične, je potrebno urediti prostore za izvajanje več različnih programov izobraževanja. Za vse programe je potrebno zagotoviti notranje in zunanje učne prostore, ki so med seboj tudi delno povezani, ter prostore za šport in igro. V celotnem objektu in pri ureditvi okolice se mora zagotoviti prilagojenost funkcionalno oviranim osebam (učencem z različnimi fizičnimi, kognitivnimi, vedenjskimi in čustvenimi posebnostmi, ovirami in primanjkljaji)," so ob razglasitvi zmagovalne ideje umestitve nove šole ob igrišče v Šajspohu sredi decembra lani zapisali v Krškem.

Nova šola dr. Mihajla Rostoharja Krško

13.001.108 evrov

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so projekt izgradnje nove osnovne šole v Krškem ocenili na 13.001.108 evrov, sredstva za realizacijo so predvideli in načrtovali v proračunu Mestne občine Krško za obdobje od 2023 do 2026. Po predlogu, ki bo na svetniških mizah naslednji četrtek, so največji delež financiranja zabeležili v proračunu za leto 2024 (5.582.450 evrov), leto 610.970 evrov, nato pa v letih 2025 in 2026 še 4.045.000 evrov in 2.750.000 evrov.

Kaj prinaša nova investicija?

Novo šolo in povezavo do bližnjega igrišča

V projektu je vključena izgradnja nove šolske stavbe, "ki mora zagotoviti vsem učencem ustrezne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, upoštevajoč pri tem sodobne metode dela in razvoj učne tehnologije." Ob tem bi uredili povezavo nove osnovne šole z obstoječim športnim igriščem, s prilagoditvijo dostopa za funkcionalno ovirane osebe, ker bodo obstoječe športno igrišče uporabljali tudi učenci nove osnovne šole.

Ureditev novega trga, prenova Bohoričeve ulice in ureditev dostopa

Če bo investicijski predlog potrjen, je v sklopu projekta načrtovana še ureditev »Novega trga« na vogalu med Bohoričevo ulico, Hočevarjevim trgom in Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru, na parcelni številki 3050/19, k.o. Krško. Prav tako je načrtovana prenova Bohoričeve ulice na odseku znotraj obravnavanega območja ter rekonstrukcija in ureditev dostopa do dvorišča stavbe CKŽ 2. V projektu je predvidena še rekonstrukcija in novogradnja dostopa /dovoza do dvorišč CKŽ 4-12 za dostop do objektov izven natečajnega območja z zunanjimi parkirnimi prostori in za kratkotrajno parkiranje za potrebe šole.

šole v posavju
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja