Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
19.01.2023
14:44
Krško, korespondenčna seja
Grafika: ePosavje.com
Krški občinski svetniki bodo v petek na korespondenčni seji odločali o prenehanju mandata svetniku, na seji v četrtek bodo med drugim odločali tudi o članih nadzornega odbora.

V petek korespondenčna seja, v četrtek prvič v sejni sobi

Kandidat za župana ne bo več svetnik

V petek bodo na 2. korespodnenčni seji krški občinski svetniki odločali o predlogu ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Občinskega sveta. Kot je zapisano v delovnem gradivu, "iz razlogov, navedenih v 37.a in 37b. členu Zakona o lokalni samoupravi, Občinski svet Mestne občine Krško sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Dušana Šiška iz Krškega izvoljenega na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 v 3. volilni enoti na Listi Dušana Šiška - Energično za Krško."

Nezdružljivost opravljanja funkcije

V nadaljevanju je zapisan tudi razlog. "Ker v enem mesecu po potrditvi mandata ni prenehal opravljati dela v občinski upravi, ki na podlagi določb 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta," je v delovnem gradivu. Šiško je na volitvah v občinski svet na svoji listi prejel 205 preferenčnih glasov, v največji volilni enoti v Mestni občini Krško je več preferenčnih glasov od njega (211) prejel samo Aleš Zorko, izvoljeni svetnik Gibanja Svoboda.

Kaj pravi Zakon o lokalnih volitvah?

V prvem odstavku 30. člena Zakona o lokalnih volitvah piše, "če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata."

V drugem odstavku pa, da "če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če tudi noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se opravijo nadomestne volitve."

Na listi Dušana Šiška - Energično za Krško je bil na 3. mestu kandidatne liste v 3. volilni enoti Jože Kodela.

Volitve in imenovanja

Naslednji četrtek se bodo svetnice in svetniki prvič sestali v sejni sobi Mestne občine Krško. Na dnevnem redu 2. seje imajo 14 točk, o dnevnem redu smo poročali že pred dnevi, med drugim pa bodo odločali tudi o sestavi delovnih teles in Nadzornega odbora Mestne občine Krško.

Nadzorni odbor

Po objavljenem delovnem gradivu za nove člane nadzornega odbora predlagajo sedem imen. Če bodo svetniki predlog potrdili, bodo novi člani postali Dušan Arh, Dušan Dornik ml., Zlata Gajšak Požgaj, Rajko Kranjc, Damjan Reberšek, Iztok Starc in Peter Stopinšek.

Ostala imenovanja

Svetniki bodo odločali tudi o soglasju k imenovanju Kristine Ogorevc Račič za direktorico javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško za mandatno obdobje štirih let.

V Svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) kot predstavnika Občinskega sveta Mestne občine Krško predlagajo Jožeta Olovca, kot predstavnici Občinske uprave Mestne občine Krško pa vodjo Oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janjo Špiler in strokovno sodelavko za investicije Martino Baznik. Kot predstavnika uporabnikov v omenjeni svet predlagajo Andreja Rožmana. 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Krško kot predstavnika Občinskega sveta Mestne občine Krško predlagajo Sebastjana Komočarja, v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje kot predstavnico Mestne občine Krško pa Metko Uršič Urbanč.

Delovna telesa

Na 2. seji v četrtek bodo svetniki odločali tudi o predlog sklepa o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Krško. V delovnem gradivu so objavili sestavo enajstih delovnih teles, od Normativno-pravne komisije do Odbora za zaščito in reševanje.

krško
politika

Pridružite se nam