Skip to main content
Petek, 22. september 2023
04.05.2022
12:49
Feniks, Brežice, projekt
Grafika: ePosavje.com
V Brežicah so dopoldne podpisali pismo o nameri za vzpostavitev gospodarskega središča Feniks na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki. Ena od novosti bo tudi avtocestni priključek Skopice.

Gospodarsko središče Feniks

BREŽICE V Brežicah so podpisali pismo o nameri za vzpostavitev Gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju. Pismo sta v družbi župana Občine Brežice Ivana Molana podpisala ministra odhajajoče vlade, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Ideje o projektu segajo že skoraj 15 let nazaj, med drugim je konec leta 2007 v brežiški in krški občini potekala javna razgrnitev državnega lokacijskega načrta za izgradnjo civilno-vojaškega letališča Cerklje ob Krki. V tem času so vojaški del letališča obnovili in prenovili, nedolgo nazaj so začeli z drugo fazo posodobitve, oživitev civilnega dela letališča pa konkretnejšega nadaljevanja ni dobila.

Molan: "To bo ena najboljših lokacij za logistiko v Sloveniji"

Gre za sodelovanje med okoljskim, gospodarskim in infrastrukturnim ministrstvom, DARS-om, MORS-om in Občino Brežice. "Gre za območje med avtocesto in letališčem Cerklje ob Krki, ki zajema približno sto hektarov zazidljivih površin, dogovor je pa takšen, da DARS pripravi priključek na avtocesto, MORS zagotovi zemljišča za nadomestno lokacijo za odmetavanje nevarnega tovora, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo to območje zgradi, Občina Brežice pa ga komunalno opremi. Verjamem, da je to izjemna lokacija, ki bo v prihodnosti prinesla veliko novih delovnih mest, predvsem pa bo to velik prispevek tako k razvoju občine Brežice, Posavja kot tudi cele Slovenije," je po podpisu sporazuma dejal župan Občine Brežice Ivan Molan.

V letu 2023 bi morala biti urejena nadomestna lokacija, v letu 2024 bi začeli s komunalnim opremljanjem, prav tako bi okoli leta 2024 moral DARS zgraditi priključek, dodaja brežiški župan. "Občina bo iskala različne variante za komunalno opremljanje, tu imamo več možnosti, ena je, v kolikor bi bila evropska sredstva zagotovljena, z evropskimi sredstvi, v kolikor pa ne, pa v okviru javno-zasebnega partnerstva in lastnih sredstev."

Kako je z zanimanjem zasebnih vlagateljev? "Nekaj interesentov za cono se je že oglasilo pri nas, prepričan sem pa, da bo v prihodnosti, ko se bo schengenska meja premaknila, to ena najboljših lokacij za logistiko v Sloveniji."

O nadomestni lokaciji za odmetavanje nevarnega tovora

Lokacija je bila v DPN-ju že določena, gre za območje v Gorici. Gre za že določeno območje, ki se samo ogradi, se normalno obdeluje. V primeru, če bi res kdaj prišlo do odmetavanja – treba je povedati, da se do sedaj na tem območju to nikoli ni zgodilo – mora v skladu z nemotenim delovanjem letališča taka lokacija biti zagotovljena.

Od leta 2006 do 2022

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je povedal, da je bil projekt vzpostavitve gospodarskega središča Feniks postavljen v letu 2006. "Kasneje so bili sprejeti državni prostorski načrti, v sofinanciranju takratnega ministrstva za gospodarstvo. Sedaj smo uspeli z resorji dogovoriti zelo ključne rešitve, da omogočimo zagon tega projekta. To je, da se preseli območje za odmetavanje nevarnega tovora na lokacijo, ki je predvideno z državnim prostorskim načrtom. To je seveda potrebno sofinancirati, tam je potrebno odkupiti zemljišča in prostor urediti," je ob tem povedal minister. Kot dodaja, je bila določena investicijska dokumentacija na to temo že sprejeta.

Nov avtocestni priključek Skopice

"Odkup zemljišča, čiščenje tistega območja in postavitev ograje bo stalo med 3 in 4 milijoni evrov. S tem se sprosti severni del med letališčem in avtocesto, ki je izredno atraktiven za razvoj gospodarske dejavnosti. Tu so z državnim prostorskim načrtom predvidene določene ureditve, dostop do tega območja je predviden z novim avtocestnim priključkom pri Skopicah - kjer je zdaj nadvoz pri cerkvi, na meji med krško in brežiško občino."

Vizjak: "Investitorji so, vloge so že na ministrstvih"

Uvoz na Feniks bo s severne strani, Vizjak vidi rešitev v tem, "da bo Ministrstvo za obrambo odkupilo zemljišča za novo območje za odmetavanje nevarnega tovora, Ministrstvo za gospodarstvo sofinancira ureditve in na občino brezplačno prenese zemljišča, ki so v državni lasti. Občina pa poskrbi za komunalno opremljenje teh zemljišč in s tem tudi upravljanje ter dostopnost teh zemljišč investitorjem. Investitorji so, vloge so že na ministrstvih in očitno je ta čas konjukture, rasti, tudi v Sloveniji prispeval k povečanem interesu za to lokacijo." S podpisom, tako minister, postavljajo pogoje, da bo zaživel in verjamem, da ta projekt ne bo odvisen od politike, temveč da bo to vsaka normalna vlada peljala naprej.

"Schengenska meja na tem delu bo padla"

Zdravko Počivalšek je dodal, da je potrebno pogledati v prihodnost. "Schengenska meja na tem delu bo padla, okrepile se bodo gospodarske vezi med Ljubljano in Zagrebom, naprej z Balkanom, potrebno je to upoštevati. Verjamemo v ta projekt, večkrat je že bil omenjen. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju z občino naredilo vse, da pridemo do prenosa teh zemljišč in da omogočimo razvoj gospodarsko-logističnega centra, ki bo omogočil, da bomo to panogo razvijali tudi na osi sever-jug zaradi rasti gospodarskih aktivnosti v in izven Slovenije."

Tuji ali domači investitorji? Počivalšek pravi, da kombinacija

O lokaciji Počivalšek pravi, da ima vse, kar potrebuje sodoben logistično gospodarski center in je ena od dveh večjih lokacij, ki omogoča razvoj velikih gospodarskih projektov. Poleg Feniksa je tu še območje Tovarne sladkorja Ormož. Na vprašanje, ali lahko v Feniksu pričakujemo predvsem tuje vlagatelje, pravi, da bo prišlo do kombinacije obeh. "S padcem Schengenske meje ne bomo toliko omejeni s tem, kdo bo investitor. Verjamem, da bo oboje - nek odnos slovenskih in tujih investitorjev."

2006: "Ustvarjenih bo 2.000 novih kakovostnih delovnih mest"

"Center gospodarsko-razvojno-logističnega središča v Posavju bo zgrajen na območju letališča Cerklje ob Krki, zanj je predvidenih več kakor 400 ha opremljenih površin. Na tem območju so avtocesta (X. koridor), železnica in letališče, kar omogoča optimalno izvajanje logističnih dejavnosti. Neposredna bližina meje s sosednjo Hrvaško, ki je hkrati tudi Schengenska meja, predstavlja še dodatno priložnost," so zapisali na spletnem mestu v podporo izvedbi Strategije razvoja Slovenije in reformam, ki je delovalo od maja 2006 do decembra 2008.

letališče cerklje ob krki
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja