Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
09.12.2022
21:04
Obnova ceste Čatež - Mokrice
Slabi dve leti od objave javnega naročila za prenovo regionalne ceste Čatež ob Savi - Mokrice so dela na omenjenem odseku državne ceste zaključena. Investicija je bila zaključena v roku.

Zaključena rekonstrukcija ceste Čatež - Mokrice v Podgračenem

BREŽICE Na Občini Brežice ob zaključku del pravijo, da je bil eden od najpomembnejših ciljev skupnega projekta občine in direkcije odprava nevarne zožitve na državni cesti R3-675 v Podgračenem, prostor za razširitev so izvajalci pridobili z umestitvijo podpornih zidov. Projekt prinaša povečanje prometne varnosti z izgradnjo površin za pešce, avtobusnih postajališč in ureditvijo vozišča.

Dobrih 777.000 evrov vredna investicija

Investicijo so skupaj izvedli na Občini Brežice in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, vrednost pogodbe za popolno rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika je bila dobrih 777.000 evrov – direkcija je prispevala 596.000 evrov, delež občine pa znaša 181.000 evrov.

Povečanje prometne varnosti

Na tem delu ceste so izboljšali prometno varnost z odpravo ožine, izgradnjo pločnika, ureditvijo avtobusnih postajališč, izgradnjo cestne razsvetljave, ureditvijo odvodnjavanja in ustrezno prilagoditvijo infrastrukture, kjer so ponekod zaradi utesnjenosti trase izvedli oporne zidovi in zaščitili brežine ob cesti z mrežami proti padanju kamenja.

brežice
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja