Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
21.05.2021
09:42
Poplave, Kostanjevica na Krki 2010
Foto: arhiv ePosavje
Prejšnji teden so na okoljskem ministrstvu podpisali vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta »Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki«.

Zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na krki

KOSTANJEVICA NA KRKI Gre za projekt, namenjen zmanjševanju poplavne ogroženosti Save na območju občine Kostanjevica na Krki. "Z izvedbo celostnih ukrepov se bo zmanjšala poplavna nevarnost in ogroženost vzdolž obravnavnih odsekov. Projekt vključuje del celovitih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v porečju reke Save - območje spodnje Save - porečje Krka, ki vplivajo na območja pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki, predvsem urbaniziranega območja," pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Projekt do leta 2023

Na okoljskem ministrstvu dodajajo, da bodo z izvedbo projekta do konca leta 2023 zagotovili večjo poplavno varnost za 485 prebivalcev in 154 objektov. "Izvedba ukrepov bo prispevala tudi k varovanju kulturne dediščine, kulturnih spomenikov državnega pomena, poslovnih subjektov, linijske infrastrukture in pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena.

Poplave Kostanjevica na Krki

"Pričakujemo dobro sodelovanje občanov"

Po več stoletjih poplav se bo s tem projektom po besedah župana Ladka Petretiča končno uredila poplavna varnost Kostanjevice na Krki, in sicer tudi za vse nadaljnje rodove.

"Ob tem pričakujemo dobro sodelovanje občanov, ki so neposredno vezani na poplave, od MOP-a in Direkcije za vode pa, da upoštevajo vse naše predloge, ki bodo usklajeni tudi z vsemi naravovarstvenimi in kulturnovarstvenimi pogoji. Kajti zavedamo se, da je celotno območje otoka razglašeno za kulturni spomenik," je jasen in dodaja, da bo vzporedno s tem treba zgraditi tudi skladišče za shranjevanje opreme, ki jo bodo v primeru poplav uporabljali gasilci in pripadniki civilne zaščite. "

Razmišljajo o izgradnji novega gasilskega doma

"Zato v povezavi s tem projektom razmišljamo o izgradnji novega gasilskega doma," primakne Petretič. Sredstva za izvedbo projekta, ki je ocenjen na dobrih 6,7 milijona evrov, so zagotovljena z Dogovorom za razvoj regije Posavje ter Sklada za vode Republike Slovenije.

(eP)

kostanjevica na krki
poplave

Pridružite se nam

Novice iz Posavja