Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
13.03.2023
21:22
Projekt JEK2, Svet regije Posavje
Foto: ePosavje.com
Na sedežu družbe GEN energije so se v ponedeljek sestali člani Sveta regije Posavja. Glavna tema tokratne seje je bil projekt JEK 2. Kako v GEN energiji komentirajo nedeljsko napoved ministra?

Seja sveta regije Posavje o projektu JEK2

KRŠKO Sevniški župan in predsednik sveta regije Posavje Srečko Ocvirk pravi, da je potreben stalni dialog med državo. Projekt izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško je, tako Ocvirk, državni projekt, dialog pa poteka z regijo in občinami v regiji Posavje. "Tako velik projekt ima številne pozitivne in negativne učinke na okolje, v katerem se gradi. In ta stalen dialog je enostavno nujen. Ta trenutek teče dialog na ravni sveta regije Posavje in podjetja Gen energija, kar je dobro, primerno. A vendar ta projekt ne bo vplival zgolj na energetskem delu, ampak tudi na ostalih delih, na družbenem, prometnem in na ostalih delih. Ta dialog pa moramo vršiti z resornimi ministrstvi oziroma z vlado."

O negativni izkušnji pri gradnji hidroelektrarn

Ocvirk je ob tem izpostavil tudi negativno izkušnjo ob izgradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi. "Zagotovo je negativna izkušnja, ker pri zakonu, kjer se je znižala koncesijska dajatev na hidroelektrarnah s tem interventnim zakonom. Kjer se je vzelo nekaj, kar je bilo dodeljeno - v luči intervencij, kajti Posavje zagotovo ne more zgolj ohranjati prostora za gradnjo velikih objektov, energetskih objektov, ampak mora zaradi tega se tudi sorazmerno razvijati. Kajti Posavje kot razvojno statistična regija žal zaostaja bistveno za slovenskim povprečjem. Pa mislim, da temu ni potrebno, da je tako. Če gosti tako močne nacionalne energetske objekte, ki vplivajo na nacionalno ekonomijo," dodaja predsednik sveta regije Posavje.

"Jedrski objekt se ne gradi zaradi regije Posavje"

Sogovornik je nato dodal, "da se jedrski objekt ne gradi zaradi regije Posavje. Jedrski objekt se gradi zaradi celotne Slovenije, zaradi slovenske oskrbe z energijo, zaradi zelenega prehoda." In do kakšnih sklepov so prišli po koncu seje? "Del sklepov se je glasil na to, kjer pozivamo na stalen dialog med lokalnimi skupnostmi, regijo Posavje, ministrstvi, GEN energijo in vsemi pristojnimi. Stalen dialog zagotovo pospešuje projekt in ga ne zavira. Zato je bil sprejet tudi ta sklep po stalnem dialogu kot dobronameren sklep v luči podpore projektu oziroma čim hitrejšim aktivnostim na projektu," je še povedal Ocvirk.

Levičar: "JEK2 je pomemben za energetsko samooskrbo Republike Slovenije"

Poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar je dodal, da projekt JEK2 v družbi GEN ocenjujejo kot pomembnega za energetsko samooskrbo Republike Slovenije in za zagotavljanje klimatske klimatske nevtralnosti. "Mi kot družba v popolni stoodstotni lasti Republike Slovenije, imamo določene zaveze s strani našega lastnika, da se odzivamo na te izzive, ki jih pričakujemo v nadaljevanju. Predvsem gre tukaj za uvozno odvisnost Republike Slovenije, ki jo pričakujemo po izstopu iz premoga leta 2033. V nadaljevanju pričakujemo tudi rast rabe električne energije, tako iz naslova rabe v elektromobilnosti in pri toplotnih črpalkah," pravi o izzivih, s katerimi se soočajo v zadnjih letih.

O selitvah sektorjev na elektriko

"Celotni sektorji se selijo iz enega goriva na električno energijo in v nadaljevanju bo to pomenilo večjo rabo električne energije in brez zanesljivih rab proizvodnje električne energije, tako iz naslova jedrske energije kot tudi obnovljivih virov energije, ni za pričakovati, da bi v Republiki Sloveniji lahko prišli do energetske neodvisnosti," nadaljuje Levičar.

Projekt JEK2 marca 2023

Projekt JEK2 je trenutno v fazi priprave na umeščanje v prostor, pravi. "Pripravili smo vso potrebno dokumentacijo za to, da z ministrstvom za naravne vire in prostor pričnemo postopek umeščanja v prostor. To pomeni, da bomo v nadaljevanju, ko izpolnimo vse komentarje, ki smo jih pridobili od ministrstva, da se bo ta pobuda objavila, potem pa se pozove vse nosilce urejanja prostora - lokalno skupnost in druge infrastrukturne družbe, da podajo smernice in da se uskladimo glede umeščanja projektov v prostor."

Želje in pričakovanja lokalne skupnosti

O željah in pričakovanjih lokalne skupnosti ob takšnem projektu Levičar nadaljuje, "da so pričakovanja smiselna in jih beležimo ne samo na našem projektu, ampak na vsakem infrastrukturnem projektu. Je želja, da se v čim večji meri zagotovi lokalizacija projekta. Kar pomeni, da se vključi lokalno gospodarstvo ali pa v večji meri potem tudi gospodarstvo iz nacionalnega področja."

O vključevanju lokalnega gospodarstva praksa iz Združenega kraljestva

"To so legitimna vprašanja in jih je in jih bo GEN tudi upošteval v tem smislu, da bomo spremljali tudi tujo prakso, oziroma jo prenašali v v naše delovanje. Zadnjo takšno prakso, ki smo jo zabeležili, je v Združenem kraljestvu, kjer sta trenutno v izgradnji dve enoti, kjer so uspeli znotraj Združenega kraljestva zagotoviti 64 odstotkov izvajanja tega projekta v Združenem kraljestvu, največji del pa prav v samem lokalnem okolju," je povedal Levičar.

Energetsko dovoljenje za JEK2

Kumer za N1info: "Nič ni narobe, če se časovnica za NEK2 zamakne"

Ocvirk

Tako Ocvirk kot Levičar sta se odzvala na navedbe ministra Kumra v nedeljskem intervjuju za N1info.si, ko je minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer povedal, "da ni nič narobe, če se časovnica za NEK2 zamakne." Ocvirk težko komentira to stališče gospoda ministra. "Verjamem, da ima svoje razloge."

Levičar

Levičar odgovarja, da imajo časovnico določeno na leto 2035. "S to časovnico se odzivamo na energetsko neodvisnost, na manko električne energije, ki ga pričakujemo v naslednjem desetletju. Na ta način se odzivamo na ta izziva, ki jih dobivamo od - iz naslova izhoda iz premoga, gospodarske raste in tudi rabe električne energije na različnih področjih. Projekt peljemo v tej smeri, da spoštujemo to časovnico."

drugi blok
gen energija
energetika

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja