Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
05.06.2023
08:37
Foto: arhiv ePosavje
Na Mestni občini Krško so med 12. marcem in 13. aprilom zbirali predloge projektov v umestitev v participativni proračun za letošnje leto. Komisija je v ocenjevanje posredovala 37 projektov.

37 projektov za letošnji participativni proračun v Mestni občini Krško

KRŠKO V Krškem so letos prejeli 61 predlogov projektov za participativni proračun v naslednjem občinskem proračunu. Predlagane projekte predloge je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani Mestne občine Krško od 5. junija do vključno 12. junija 2023, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Mestne občine Krško.

Glasovanje bo med 5. in 12. junijem

Kot pravijo v Krškem, bodo izglasovane projekte predlagali v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Krško za proračunsko leto 2024, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Ureditev vaškega jedra, dograditev igral, kolesarnica, ...

Na območju KS Brestanica in KS Rožno—Presladol so med predlog ureditev obrežja ob ribnikih v Mačkovcih v Brestanici, obnova avtobusnih postajališč v središču Brestanice, obnovitev tribun na igrišču Rožno – Presladol, projekt Igraj z mano v Brestanici ter projekt Za zdravje naših otrok v Brestanici. Na območju KS Dolenja vas, KS SSG—Sp. Libna, KS Zdole bodo na glasovanju projekti reditev in izgradnja prostora za kolesa na Zdolah, dograditev igral pri večnamenskem domu v Spodnjem Starem Gradu, ureditev vaškega jedra v Kostanjku ter postavitev košev za javno uporabo na območju Športnega centra ŠD Dolenja vas. Na glasovanje bodo umestili tudi projekt revitalizacije zgodovinskega ribnika pod gradom Raka na Raki.

Knapi, strelišče, promocijsko gradivo

V Krajevni skupnosti Koprivnica in Krajevni skupnosti Senovo je na glasovanju šest projektov. Med drugim 2. del projekta Srečno knapi, ureditev Toplične na Senovem ter 3. faza ureditve Strelišča Zakov s postavitvijo varnostne ograje. Četrti projekt je priprava promocijskega materiala za sakralne objekte na območju Reštanja in Malega Kamna, v Koprivnici želijo urediti plezalo v senci mogočnih brez, na Senovem pa projekt Pridi v gozd.

Iz mestne četrti Krško devet projektov na glasovanju

Na območju mestne četrti mesta Krško bo na glasovanje devet projektov. Na glasovanju bo tako postavitev otroškega zip-line-a, ureditev košarkarsko rekreativnega centra Videm, na Bohoričevi ulici želijo urediti igrišče in zamenjati igrala, na Kremenu želijo postaviti AED defibrilator, v Krškem bi uredili okolico Stadiona Matije Gubca, v drugem projektu bi zamenjali ti. press kontejner na Stadionu, uredili Vardjanov park posebnih dreves ter izgradili stopnišče, na Grmadi pa bi radi izgradili nezahtevni objekt za vzdrževanje planinske koče in shranjevanje klopi, miz in orodja.

Igrala, avtobusna postaja

V Podbočju predlagajo ureditev otroških igral ter ureditev avtobusne postaje. Z območja Krajevne skupnosti Veliki Podlog na glasovanju ne bo nobenega predloga. 

Še največ projektov (10) je z območja treh krajevnih skupnosti - KS Senuše, MČ Leskovec pri Krškem in KS Krško polje. V Leskovcu pri Krškem bi želeli izpeljati projekt Košarka za mlajše in starejše, postavili bi lovilne mreže okoli igrišča za odbojko in delno asfaltnega igrišča, prav tako bi želeli v Leskovcu pri Krškem namestiti igrala. Na Drnovem predlagajo postavitev defibrilatorja, na Krškem polju pa fitnes na prostem. Na Drnovem bi postavili igralni kotiček na Drnovem, v Selcah bi osvetlili igralne površine na igrišču, na Vihrat bi ob igrišču postavili panelne ograje, v Senušah želijo urediti zeleno varnostno ograjo s klopcami v parku za druženje in rekreacijo, pri igrišču v Senušah pa bi želeli zamenjati nedelujočo in dotrajano razsvetljavo.

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja