Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
05.01.2022
11:29
Letak, Kostanjevica na Krki
Grafika: ePosavje.com
Kostanjeviški župan je v ponedeljek podpisane pod letak Dejstva ali interesi? pozval, da se naj podpišejo z imenom in priimkom. Pridobili smo letak, njegovo vsebino objavljamo v nadaljevanju.

Letak Dejstva ali interesi?

KOSTANJEVICA NA KRKI V četrtek so Kostanjevičani na svoje domove prejeli anonimni letak z naslovom Dejstva ali interesi?, v katerem na štirih straneh pojasnjujejo svoje videnje protipoplavne rešitve kostanjeviškega otoka.

Prva stran

V letaku tako med drugim pišejo, "da je v Iniciativo Kostanjevica na Krki danes vključenih že več kot 100 aktivnih posameznikov in dosti somišljenikov. Ne strinjamo se z izbranim idejnim načrtom protipoplavnih ukrepov, ki jih predstavlja Direkcija za vode in predvideva izgradnjo 420 m nasipov, 970 m temeljev za zagatnice, 260 m betonskih zidov in dve potopni črpalki ter na desnem bregu Krke 1300 m nasipov. Investicija je ocenjena na 6,7 mio. evrov, izgradnja bi bila predvidoma končana do konca leta 2023."

"Predstavljeni roki so nerealni"

Nadaljujejo, da "izbrana rešitev nima podlage v Občinskem prostorskem načrtu in ne katerem drugem veljavnem prostorskem aktu, na osnovi katerega bi lahko izdelali projekt in pridobili potrebno gradbeno dovoljenje, zato so predstavljeni roki nerealni, predvidenega denarja pa posledično ni mogoče porabiti. Tudi po sestanku predstavnikov občine, strokovnjakov in Iniciative ugotavljamo, da je projekt nerealen, finančno podhranjen, zgrajen na nerealnih pričakovanjih ob zamolčanih posledicah."

10 točk

Svoja nasprotovanja so strnili v 10 točk, med drugim projektu nasprotujejo, "ker bo vzdrževanje sistema protipoplavne zaščite logistično in finančno nevzdržno. Ker je sistem preveč zapleten, izpostavljen človeškim napakam in zato neučinkovit. Ker je sistem nezadosten, da bi izpolnil obljubljana pričakovanja. Načrtovalci že zdaj pričakujejo eno ali dve dodatni črpališči. In ker zaradi previsokih stroškov vzdrževanja zaščitnega sistema sploh ne bomo uporabljali in ker projekt nima zaključene sheme financiranja, je denarja dovolj za vgradnjo betona, ne pa za zagatnice, črpališča in opremo."

V naslednjih petih točkah svoja nasprotovanja dopolnijo s tem, "ker je projekt postavljen v nerealen terminski načrt: načrtovanje in izvedba v dveh letih. Idejni načrt ogroža prostorske in spomeniške vrednote otoka. Ker predvideva vgradnjo 2500 - 3000 m3 betona v bregove Krke. Ker spreminja geomorfološke in hidrološke lastnosti otoka, ki imajo lahko nepredvidljive posledice. In ker Direkcija za vode pogojuje projekt z nakupom betona in železa."

Kostanjevica na Krki, protipoplavna zaščita

Anonimka

V Kostanjevici na Krki še vedno iščejo najboljšo rešitev za protipoplavno ureditev edinega slovenskega naseljenega otoka. Na predzadnji dan leta so domačini v nabiralnike prejeli anonimko. > PREBERI VEČ

Druga stran

"S čim nas zavajajo"

V nadaljevanju dodajajo šest točk, s katerimi jih po mnenju avtorjev letaka zavajajo. Tako kot zavajanje navajajo dejstva, "da bo po vgradnji sistema možna prekategorizacija zemljišč in širši nabor dejavnosti. In da bo protipoplavni sistem privabil vlagatelje na otok, da bo za postavljanje zagatnic skrbelo prostovoljno gasilsko društvo. V idealnih razmerah 1 km zagatnic postavlja 45 ljudi 18 ur." V četrti točki pravijo, da jih zavajajo s tem, ko pravijo, "da je protipoplavna zaščita samo dela naselja Kostanjevice na Krki javni interes. In da ne bo sprememb v oskrbi otoka med poplavu pri pregradah na mostovih. Doslej je bil mogoč promet vsaj z visokimi vozili." Zavajali naj bi domačine tudi s tem, "da ni povezave med hidrološkima režimoma Krke in save. Fantastični zadrževalnik v Krakovem naj bi zadržal 300 mio m3 vode. To je količina, ki bi preplavila HE Mokrice, zato jo je treba zadrževati!"

"Kaj nam prikrivajo"

Pisci letaka so dodali tudi šest točk pod naslov "Kaj nam prikrivajo." Pod prvo točko pravijo, "da je projektiranje omejeno na meje občine in reducirano na protipoplavno zaščito samo dela naselja Kostanjevice."

Pod točko 2 izpostavljajo stroške vzdrževanja sistema, po njihovo namreč nihče ni ocenil niti stroškov tekočega vzdrževanja niti stroškov kriznega delovanja. "Da boste plačevali stroške vzdrževanja protipoplavne zaščite vsi občani - tako tisti, ki boste poplavljeni kot doslej, kot tisti, ki vas vode ne doseže - na položnicah za komunalne storitve," je tretji očitek podpisnikov letaka o prikrivanju.

V zadnjih treh točkah pišejo, "da bo na otoku kljub pregradam in črpanju stala voda. Da je zagotovljenega denarja samo za temelje pregrad in nasipe. In da so javni interes *gospodarske sinergije* in ne protipoplavna zaščita."

Letak Dejstva ali interesi

In kaj zahtevajo?

V letaku so zapisali tudi štiri točke z zahtevami. Tako v prvi točki zahtevajo, da se protipoplavno varovanje načrtuje za celotno porečje spodnje Krke, ki vključuje tudi ureditev obstoječih naravnih poplavnih površin na Šentjernejskem polju in v Krakovskem gozdu, urejevanje brežin in struge reke Krke do izliva v Savo.

V drugi točki bi načrtovali protipoplavne zaščite razširili na območje Prekope, Koprivnika, Malenc, Sajevc in objektov ob Krški cesti, v tretji zahtevi bi protipoplavno varovanje načrtovali s sonaravnimi ukrepi, v četrti točki pa zahtevajo, da se v načrtovanje vključi širša javnost, ki je obveščena o načrtovanju in posledicah izgradnje.

"Če država misli resno..."

Letak zaključijo s pozivom, da "če država resno misli, mora začeti na novo planirati v okviru celotnega porečja spodnje Krke in z rezultati sproti seznanjati "obdarjence". Veliko denarja je šlo v nič. Ne vašega, ampak tudi vašega - javnega denarja. Če naj denar porabimo za sistem, ki ga ne bomo uporabljali, ga moramo zavrniti! Sicer bomo izgubili veliko kvalitet Kostanjevice, zaradi katerih ljudje prihajajo k nam. In to za vedno!" S temi besedami zaključujejo štiristranski letak. Kostanjevičani imajo še do 20. januarja čas, da na Direkcijo Republike Slovenije za vode sporočijo svojo odločitev, ali bo projekt šel naprej, ali ne. Še 16 dni.

(bš, eP)

kostanjevica na krki

Pridružite se nam